Waterstof

€ 18 miljoen voor onderzoek naar waterstofinfrastructuur, -opslag en veiligheid

Eerste R&D-project GroenvermogenNL van start

€ 18 miljoen voor onderzoek naar waterstofinfrastructuur, -opslag en veiligheid
Nederland maak zich klaar voor een toekomstig waterstofnetwerk; pijpleidingen die veilig zowel boven als onder de grond deze energiedrager kunnen transporteren. Het project HyTROS gaat hier toegepast onderzoek naar doen. HyTROS is onderdeel van GroenvermogenNL, een Nationaal Groeifondsprogramma dat de opschaling aanjaagt van gebruik van groene waterstof in Nederland. HyTROS heeft een subsidie gekregen van € 14 miljoen plus ruim € 4 miljoen bijdrage uit de industrie. Op 11 april was de officiële kick-off van het waterstofproject.

Nederland is de op een na grootste waterstofproducent van Europa. Bijna alle waterstof komt nu nog uit fossiele brandstoffen. In 2030 wil Nederland 4GW elektrolysecapaciteit hebben. Een belangrijke uitdaging om groene waterstof op die grote schaal te produceren is te onderzoeken in hoeverre het huidige aardgassysteem op land (onshore) en zee (offshore) kan worden hergebruikt voor waterstof, waar nieuwe assets nodig zijn, en wat er geregeld moet worden om het nieuwe energiesysteem veilig en kosteneffectief te laten functioneren met maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt meer onderzoek naar de productie, transport en opslag van waterstof in de hele waterstofwaardeketen.

32 partijen uit onderzoek en industrie

Het HyTROS-project (Hydrogen Transport, Offshore and Storage) gaat onderzoek doen naar transport (met name via pijpleidingen), boven- en ondergrondse opslag, offshore transport en opslag en veiligheid. Het consortium bestaat uit 32 partijen uit onderzoek en industrie. Het onderzoek van HyTROS loopt tot begin 2030.

€ 177 miljoen voor totale GroenvermogenNL R&D-waterstofprogramma

HyTROS is het eerste R&D-waterstofproject van GroenvermogenNL dat van start gaat. Het is onderdeel van het grotere R&D-programma van GroenvermogenNL dat tot 2030 in totaal € 177 miljoen inzet voor industrieel, toegepast en fundamenteel onderzoek. Met zeven onderzoeksthema’s richt dit R&D-programma zich op het versterken van de hele waardeketen van de groenewaterstofindustrie, van import en productie tot transport en industrieel gebruik. Per onderzoeksprogramma wordt één consortium gevormd dat in co-creatie één projectvoorstel indient. Belangrijk onderdeel voor GroenvermogenNL is de coördinatie van kennis en ervaringen uit de programma’s onderling. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beoordeelt de projectvoorstellen en verstrekt de subsidies.

Integrale aanpak via R&D, pilots, demonstraties en human capital

GroenvermogenNL gaat uit van een integrale aanpak via R&D, pilots, demonstraties en een human capital agenda voor de waterstoftransitie. Hiervoor is tot 2030 in totaal € 838 miljoen beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds. Naast het R&D-programma draagt GroenvermogenNL bij aan het versnellen van grootschalig gebruik van groene waterstof via onder andere pilotregelingen zoals de DEI+, demonstratieregelingen zoals de IMKE (Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie) en TSE Industrie studies, het opzetten van een nationale duurtestfaciliteit en door het verder uitbouwen van de waterstofcommunity.

Marjan Oudeman, bestuursvoorzitter van GroenvermogenNL; “Voor we groene waterstof in Nederland op grote schaal kunnen gebruiken, is er nog veel onderzoek en innovatie nodig. Ik ben blij dat GroenvermogenNL hieraan kan bijdragen, door veel partijen samen te brengen in R&D-consortia zoals HyTROS. Deze samenwerking en verbinding zijn belangrijk voor de klimaatagenda en het bedrijfsleven van Nederland.”

Vorig bericht 18 april opent Wibra een nieuw filiaal in Hoofddorp
Volgend artikel 16 faillissementen in Noord-Holland, week 15

Nu op WijNoordHolland