Nieuws

Den Helder krijgt gemeentehuis van € 15,8 miljoen

Groen licht voor stadhuis op Willemsoord


Den Helder
De gemeenteraad heeft op 25 februari in ruime meerderheid ‘ja’ gezegd tegen een nieuw stadhuis en de tijdelijke huisvesting.

Een definitief nieuw stadhuis komt op Willemsoord. De frontoffice, zoals de publieksbalies voor burgerzaken en het sociaal domein, de trouw- en raadszaal, komt in gebouw 66. Het college en de andere ondersteunende en administratieve taken van de gemeente, de backoffice, komen in gebouw 72.

Tijdelijke huisvesting

Voordat er verhuisd wordt naar Willemsoord, gaan de ambtenaren die nu nog werkzaam zijn aan de drs. F. Bijlweg 20 en de drs. F. Bijlweg 2 naar de Kerkgracht 1 (frontoffice) en naar de Verkeerstorenweg 3 (backoffice), waar sinds medio vorig jaar al een groot gedeelte van de ambtenaren is gehuisvest. Dat gebeurt voor het eind van het jaar en is voor de duur van de verbouwing van de gebouwen 66 en 72.

Scenario’s

Voor de tijdelijke huisvesting zijn vier scenario’s onderzocht en voor de definitieve drie locaties. Zo werden in deze scenario’s ook Halter Bellevue, drs. F. Bijlweg 20 en definitief intrek nemen aan de Verkeerstorenweg 3 meegenomen. De scenario’s zijn door een onafhankelijk bedrijf (BBN Adviseurs) helemaal doorgerekend en ook beoordeeld op bereikbaarheid, doorlooptijd en bedrijfskundige aspecten. Zo bleek ieder scenario voors en tegens te kennen.

Waarom Willemsoord?

Het college vindt dat Willemsoord de mogelijkheid biedt om het bestuur en de publieksgerichte, ondersteunende en administratieve taken van de gemeente op één locatie te huisvesten. Daarbij is de voormalige Rijkswerf een dynamische omgeving die de historie, karakter en ambitie van de gemeente uitstraalt.

Bereikbaarheid

Meer bezoekers op Willemsoord betekent inderdaad meer verkeer. Dat heeft de aandacht van het college. Zo wordt gekeken naar maatregelen om het gemotoriseerd verkeer te temperen, om het fietsgebruik te stimuleren en om wandelroutes te verbeteren. Daarnaast wordt het openbaar vervoer naar Willemsoord onder de loep genomen en wordt de parkeercapaciteit berekend. Voor de tijdelijke huisvesting wordt bekeken hoe het openbaar vervoer richting Kerkgracht kan worden aangepast.

Evenementen

De vestiging van het stadhuis op Willemsoord betekent niet dat evenementen op het terrein straks tot het verleden behoren of dat er geen nautische werkzaamheden meer plaats mogen vinden. Een stadhuis op deze locatie draagt juist bij aan de continuïteit van Willemsoord, het behoud van cultureel erfgoed, het nautische karakter en maritieme omgeving.

Wat kost het?

Voor de tijdelijke huisvesting stelt de gemeenteraad om € 5,3 miljoen beschikbaar. Voor de permanente huisvesting op Willemsoord is een investeringskrediet van € 15,8 miljoen nodig. De jaarlijkse huisvestingslasten komen uit op € 1,6 miljoen euro. Omdat het om een groot bedrag gaat, moet de gemeente de verbouwing van de twee panden op Willemsoord openbaar aanbesteden.

Planning

De komende periode wordt gestart met de werkzaamheden voor de permanente huisvesting op Willemsoord. De planning gaat uit van globaal vier jaar, voor de voorbereidingsperiode en de bouw

Informatie

Het stadhuis is het huis van de stad en daarom vindt het college het belangrijk om inwoners en ondernemers op de hoogte te stellen hoe het stadhuis er straks uit komt te zien. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover via de stadsnieuwspagina maar ook met een informatiebijeenkomst.


 

Vorig bericht YoungCapital lanceert opleidingstak YoungCapital NEXT
Volgend artikel 1,6 miljoen euro tekort gemeente Beemster brengt fusie met Purmerend dichterbij

Nu op WijNoordHolland