Mobiliteit

BOVAG: Kabinet zet rem op verduurzaming mobiliteit

Vanaf 2026 zal elektrisch voertuig qua motorrijtuigenbelasting 60% duurder zijn dan benzinevariant

BOVAG: Kabinet zet rem op verduurzaming mobiliteit

Het ontbreken van een MRB-gewichtscorrectie en het verhogen van de BPM voor elektrische auto’s vanaf 2025 is een gemiste kans en een rem op de transitie naar duurzame mobiliteit vindt BOVAG. Accijns aan de pomp gaan per 1 januari 2024 volgens de vandaag gepresenteerde plannen weer flink omhoog gaat en autorijden wordt, volgens de branchevereniging, voor veel mensen vrijwel onbetaalbaar. Dat is de conclusie van BOVAG na een eerste analyse van de Prinsjesdagstukken. 

Elektrisch rijden

Vanaf 2026 zal een elektrisch voertuig (EV) in de Motorrijtuigenbelasting (MRB) 60% duurder zijn per maand dan een benzine variant. Het kabinet lijkt namelijk niet van plan om het meergewicht van het accupakket van EV’s te willen compenseren. Dit is desastreus voor het draagvlak voor de transitie naar duurzame mobiliteit. En voor de noodzakelijke snelle ontwikkeling van een tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s, die nodig is zodat ook mensen met een smallere beurs mee kunnen gaan doen met de elektrificatie. Een gemiste kans die het kabinet zich, met het oog op onze gezamenlijke klimaatdoelen, niet kan permitteren.

Campers & oldtimers

Het kabinet slaagt er met deze rijksbegroting niet in een belangrijke slag te slaan richting een duurzaam wagenpark, maar lijkt zich vast te bijten in symbolische, weinig effectieve maatregelen. Zo heeft het aangekondigd rijdend erfgoed in Nederland aan te willen pakken door de vrijstelling voor oldtimers (40 jaar en ouder) vanaf 2028 te versoberen. Een eveneens aangekondigde afschaffing van het relatief gunstige MRB G3-tarief werkt zelfs averechts voor het milieu. Daarnaast is aangekondigd dat het kwarttarief dat geldt voor campers in de MRB per 2026 zal worden verhoogd tot een halftarief. In beide gevallen gaat het om voertuigen die relatief weinig kilometers maken en waar dus ook weinig (CO2-) winst te behalen valt. Daarnaast worden beide categorieën straks eerlijker belast als betalen naar gebruik wordt ingevoerd. Nu tijdelijk een ander systeem optuigen dat binnen een paar jaar weer moet worden afgebroken, is niet verstandig en zal ook bij de Belastingdienst kostbare uitvoeringscapaciteit kosten.

Verleden jaar heeft de Belastingdienst nog aangegeven dat het laten vervallen van de oldtimervrijstelling een systeemvernieuwing vergt en daarom op korte termijn onuitvoerbaar is. BOVAG ziet liever dat er werk wordt gemaakt van de digitalisering van de BPM-aangifte. Dat is efficiënter voor ondernemers en consumenten en lost namelijk wél problemen op: de Belastingdienst kan hierdoor beter handhaven en fraude voorkomen.

Accijnskorting

Als het aan het kabinet ligt, dan stijgt de benzineprijs aan de pomp vanaf 1 januari met 21 cent omdat er een eind komt aan de accijnskorting die verleden jaar is doorgevoerd om automobilisten tegemoet te komen bij de hoge energieprijzen. Het kabinet zou er verstandig aan doen om deze korting te verlengen zodat mobiliteit ook op de korte termijn betaalbaar blijft. Een dergelijke verlenging blijft echter uit in de Prinsjesdag-stukken. Gelukkig lijkt zich in de tweede kamer inmiddels een meerderheid af te tekenen voor handhaven van de huidige accijnstarieven.

Goed nieuws

Gelukkig is er ook goed nieuws op BPM-gebied. Zo worden de proceskostenvergoedingen voortaan uitgekeerd aan het autobedrijf in plaats van aan taxateurs, omdat dat een perverse prikkel bleek en in de praktijk een verdienmodel werd voor taxatie-bedrijfjes.

Daarnaast valt op dat de onbelaste reiskostenvergoeding met 1 cent extra wordt verhoogd van 21 cent naar 23 cent per kilometer, in plaats van de eerder aangekondigde 22 cent per kilometer.

Geen extra verhoging energiebelasting

Eerder kondigde het kabinet een extra verhoging van de Energiebelasting aan voor ondernemers. Deze extra verhoging is niet opgenomen in de Rijksbegroting. Dat is ook verstandig, want veel van de randvoorwaarden moeten nog worden ingeregeld. Denk daarbij aan de beperkte netcapaciteit en financieringsissues, nu banken vaak niet thuisgeven wanneer ondernemers financiering aanvragen. De geplande verhoging van de energiebelasting op gas, om elektrificatie te stimuleren, zit er wel in. Deze belasting is, onder meer door inzet BOVAG, voornamelijk neergedaald bij grootverbruikers: 112 procent extra voor grootverbruikers, 8 procent erbij voor het MKB.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Bedrijfsoverdracht mag geen impact hebben op het ondernemingsvermogen. De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is essentieel voor het in stand houden van familiebedrijven. Echter: de kabinetsplannen om het vrijstellingspercentage te verlagen zorgt voor een stevige toename van de (marginale) belastingdruk voor familieondernemingen bij een bedrijfsoverdracht. Dit vrijstellingspercentage gaat van 83% naar 70% in 2025. Dit ondermijnt de concurrentiepositie van ondernemers omdat veel van onze buurlanden een volledige vrijstelling bij bedrijfsoverdracht kennen. Daarnaast heeft het een negatieve impact op het ondernemingsvermogen dat juist zou moeten bijdragen aan bedrijfscontinuïteit.

Vorig bericht NXT Mobility bij TotalEnergies in Heiloo
Volgend artikel Financiering rond bouw PALLAS-reactor

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland