Agri

Boeren tellen vlinders voor beter inzicht in biodiversiteit

Versterking biodiversiteit neemt toe

Boeren vlinders inzicht biodiversiteit

LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de unieke samenwerking in het monitoringsprogramma Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Bij dit programma tellen boeren en tuinders zelf de dag- en nachtvlinders op het eigen bedrijf. Het aantal deelnemende boeren en tuinders dat bijdraagt aan het in kaart brengen en versterken van de biodiversiteit neemt dit jaar zelfs toe van 70 naar 100. 

Insectenwaarnemingen op het boerenerf

Uit meerjarig onderzoek in Duitsland is duidelijk geworden dat de biomassa aan vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met 75% is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Er waren weinig gegevens bekend vanuit weilanden, akkerbouwpercelen en boerenerven. Om juist over deze gebieden meer te weten te komen, hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 BIMAG opgezet.

Marja Hoorweg, sinds dit jaar BIMAG deelnemer en LTO Noord bestuurder Markt & Maatschappij in Flevoland: ”Er wordt veel gezegd over onze sector en biodiversiteit, maar alleen door het verzamelen van data kunnen we de juiste informatie brengen. Deze manier van insectenmonitoring zorgt voor veel enthousiasme bij de deelnemende boeren. Het is echt een leuke manier om te leren en je bewust te worden van alle vlinders op en rondom het boerenerf. BIMAG geeft ook inzicht, het biedt kansen om biodiversiteit op je eigen bedrijf verder te ontwikkelen.”

BIMAG groeit door

Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid tot 100 tellende agrariërs. Sinds 2019 zijn er bijna 21.000 nachtvlinders geteld. Wat betreft de dagvlinders zijn er in totaal nu ruim 8.500 geteld, waarvan meer dan 5.000 in 2021. De tellingen vormen samen een steeds beter beeld nu de landelijke spreiding toeneemt en de eerste deelnemers reeksen opbouwen van al vier jaar. In alle twaalf provincies zijn inmiddels vlindertellende agrariërs aanwezig uit diverse sectoren. Van fruitteler tot melkveebedrijf, gangbaar en biologisch; er is veel interesse. Zo startten dit jaar bijvoorbeeld ook een recreatieboerderij en regeneratief landbouwbedrijf. Boeren en tuinders zijn erg enthousiast over het insecten monitoringsprogramma en dragen graag bij aan een beter inzicht in biodiversiteit.

Vorig bericht Kroon op werk van 5 Noord-Hollandse ondernemingen
Volgend artikel Overname Wesselingh Installaties door WGF Capital

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland