Woningmarkt

Aantal miljoenenwoningen neemt voor tiende jaar op rij toe

Grens van 200.000 miljoenenwoningen komt in zicht

Aantal miljoenenwoningen neemt voor tiende jaar op rij toe

Het aantal miljoenenwoningen is in 2023 voor het tiende jaar op rij toegenomen. De stijging kwam uit op ruim 1%, waardoor in Nederland de grens van 200.000 miljoenenwoningen in zicht komt. Het groeipercentage is in het afgelopen jaar wel flink afgevlakt ten opzichte van de jaren ervoor. Calcasa keek naar de ontwikkeling van het aantal miljoenenwoningen in de afgelopen 10 jaar. In deze periode is het aantal met een factor veertien toegenomen, van ruim 14.000 in 2013 naar 197.000 eind 2023. Waar in 2013 vrijwel alleen vrijstaande huizen miljoenenwoningen waren, zijn tegenwoordig steeds meer ‘doorsnee’ woningen meer dan een miljoen waard.

Ontwikkeling miljoenenwoningen

Aan het einde van 2023 telde Nederland 197.000 woningen met een waarde boven een miljoen, een toename van ruim 1% ten opzichte van 2022. Deze procentuele stijging van het aantal miljoenenwoningen is wel flink lager dan de stijging in de jaren ervoor. In de periode van 2020 tot 2022 steeg het aantal miljoenenwoningen van 60.000 naar 195.000. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van bijna 50% per jaar. In de periode daarvoor (2013 tot 2019) was de gemiddelde stijging met circa 30% iets lager, maar nog altijd fors. Aan deze grote procentuele stijgingen is in 2023 dus een eind gekomen. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal miljoenenwoningen in de afgelopen 10 jaar.

Figuur 1: Aantal miljoenenwoningen (Bron: Calcasa)

Aan het eind van 2023 bestond ruim 4% van de Nederlandse koopwoningvoorraad uit miljoenenwoningen. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven met 1,35 miljoen euro. De gemiddelde vierkante meterprijs van een miljoenenwoning is heel licht afgenomen van 6.600 euro naar 6.500 euro. Dit geeft aan dat er dus per vierkante meter iets minder betaald hoeft te worden voor een miljoenenwoning ten opzichte van een jaar eerder.

Miljoenengemeenten, -buurten en -straten

Amsterdam blijft de gemeente met de meeste miljoenenwoningen in Nederland. In onze hoofdstad staan ongeveer 20.000 woningen met een waarde van een miljoen of hoger. Den Haag volgt met ongeveer de helft van het aantal miljoenenwoningen dat Amsterdam telt. Hierna volgen Rotterdam, Gooise Meren en Utrecht, die op hun beurt ieder ongeveer de helft van het aantal van Den Haag hebben. Bloemendaal is nog altijd de koploper wat betreft het percentage miljoenenwoningen. Ongeveer de helft van de woningen in deze gemeente heeft een waarde boven het miljoen. Laren (45%), Blaricum (41%), Wassenaar (40%) en Heemstede (36%) volgen op gepaste afstand. Van de vier grote steden krijg je in Rotterdam voor een miljoenenwoning de meeste vierkante meters per miljoen euro. Voor elke miljoen euro krijg je hier ongeveer 177m2. In Den Haag en Utrecht is dit respectievelijk 165m2 en 163m2. In Amsterdam krijg je met 125m2 een stuk minder woonoppervlakte voor een miljoen. Onderstaande figuur laat het aantal miljoenenwoningen per gemeente zien. Hier valt vooral de strook tussen het Gooi en Utrecht op met aantallen van boven de 1.000.

Figuur 2: Aantal miljoenenwoningen per gemeente (Bron: Calcasa)

De buurt met de meeste miljoenenwoningen is net als vorig jaar het Statenkwartier in Den Haag. Ondanks een lichte daling staan hier nog altijd ruim 1.300 miljoenenwoningen. De Heemsteedse Dreef in Heemstede heeft ruim 1.250 miljoenenwoningen, waarna, Blaricum-Dorp in Blaricum, de Vogelwijk in Den Haag en Kralingen Oost in Rotterdam volgen met ongeveer 1.000 miljoenenwoningen.

De Konijnenlaan in Wassenaar is dit jaar opnieuw de duurste straat van Nederland. Een woning in deze straat is gemiddeld 3,1 miljoen euro waard. De Oranje Nassaulaan is de duurste straat in de regio van Amsterdam. Een woning kost hier gemiddeld 2,6 miljoen euro. De Vijverlaan is met een gemid­delde woningwaarde van 2 miljoen euro, de duurste straat in Rotterdam. De Keizersgracht in Amsterdam heeft met bijna 600 woningen het grootste aan­tal miljoenenwoningen in een straat. Overigens wordt de top 5 volledig opge­vuld door Amsterdamse straten. Naast de Keizersgracht zijn dit namelijk de Prinsengracht (bijna 500), Valeriusstraat (ruim 350), Herengracht (ruim 300) en de Johannes Verhulststraat (ruim 250).

Ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar

Het aantal miljoenenwoningen is in de afgelopen 10 jaar van enkele duizenden naar bijna tweehonderdduizend gestegen. De samenstelling van de voorraad is door de jaren heen flink veranderd. In 2013 stond Wassenaar met 1.650 miljoe­nenwoningen nog op de tweede plaats. Ondanks dat het aantal in Wassenaar in 2023 bijna verdubbeld is, staat het tegenwoordig op de achtste plaats. Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Amstelveen en Heemstede zijn Wassenaar voorbijgegaan . Amsterdam heeft in absolute zin de grootste stijging ondergaan. In de hoofdstad staat op dit moment, met 20.000 miljoenenwoningen, ongeveer 10% van het totaal in Nederland. Ter vergelijking: in 2013 stonden nog slechts 4.000 miljoenenwoningen in de hoofdstad.

Tien jaar geleden lagen de miljoenenwoningen voornamelijk in de Randstad. Tegenwoordig zijn -ze overal in Nederland te vinden. Zo hebben gemeenten als Zwolle, Tilburg, Eindhoven, Leeuwarden en Lelystad er veel miljoenenwoningen bij gekregen. Onderstaande kaarten laten het percentage miljoenenwoningen per gemeente in 2013 en in 2023 zien.

Figuur 3: Percentage miljoenenwoningen van het totaal aan koopwoningen per gemeente in 2013 (met minstens 50 miljoenenwoningen) (Bron: Calcasa)

Figuur 4: Percentage miljoenenwoningen van het totaal aan koopwoningen per gemeente in 2023 (met minstens 50 miljoenenwoningen) (Bron: Calcasa)

Het type miljoenenwoning is door de jaren heen ook veranderd. In 2013 was bijna 70% van de miljoenenwoningen een vrijstaande woning. Tegenwoordig vertegenwoordigen vrijstaande woningen nog ongeveer de helft van de miljoe­nenwoningen. In Amsterdam is de verschuiving van het type woning het meest opvallend. Het aandeel van beneden- en bovenwoningen is tegenwoordig meer dan twee keer zo groot als vrijstaande woningen. Onderstaande tabel laat de verschuiving in de verschillende type woningen zien.

Tabel 1: Aandeel miljoenenwoningen naar woningsoort voor Nederland en Amsterdam in 2013 en 2023 (Bron: Calcasa)

Naast een hoop veranderingen, is er ook een aantal statistieken gelijk gebleven. In 2014 was de Konijnenlaan de duurste straat in Nederland. In 2023 is dit nog steeds het geval. De gemiddelde woningwaarde in deze straat is in 10 jaar tijd wel fors toegenomen van 2,275 miljoen euro naar 3,1 miljoen euro.

Vorig bericht Onder het spoor door voor aanleg glasvezel in Hoorn
Volgend artikel Pontveer Westeinde vaart niet op 13 juni tussen 8.00 en 13.00 uur

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland