Verkeer

Aanpassing verbodsbepaling vrachtverkeer Heiloo

Verbodsbepalingen worden medio maart 2024 van kracht

Aanpassing verbodsbepaling vrachtverkeer Heiloo

Bron: Gemeente Heiloo

Op verschillende woonstraten (o.a. de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan) zijn in het verleden verbodsbepalingen ingesteld voor zwaar verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Dit om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze straten te verbeteren. De uitzondering voor bestemmingsverkeer bleek echter nauwelijks handhaafbaar te zijn waardoor nog altijd teveel vrachtverkeer door de woonstraten rijdt. Gemeente Heiloo past de verbodsbepalingen daarom aan, zodat handhaving wel mogelijk is. Deze worden medio maart 2024 van kracht. Periodiek wordt handhaving ingezet om vrachtverkeer uit woonstraten te weren.

Introductie verbodsbepaling

In de eerste weken wordt handhaving nog op ‘publieksvriendelijke’ wijze ingezet en worden in principe nog geen bekeuringen uitgeschreven. Vrachtwagenchauffeurs worden dan met flyers gewezen op de vrachtroutes in Heiloo. Na deze periode worden wel bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van het negeren van de verbodsbepalingen.

Uitvoering ‘verkeersbeleid Heiloo 2018 – 2030’

Bij het opstellen van het ‘verkeersbeleid Heiloo 2018–2030’ zijn verschillende smalle woonstraten (zoals de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan) veelvuldig besproken. Het verkeersaanbod op deze erftoegangswegen is divers en de ruimte is beperkt. Dit leidt tot problemen: fietsers die in de verdrukking komen, risicovolle inhaalmanoeuvres en hinder voor omwonenden in de vorm van trillingen en geluid. In het verkeersbeleid staat daarom dat het zware (vracht)verkeer op deze wegen moet worden teruggedrongen.

Verbod voor zwaar verkeer en handhaving

Medio maart 2024 worden de verbodsborden aangepast om het vrachtverkeer te weren. Vrachtwagenchauffeurs die geen aantoonbare bestemming ten behoeve van aanwonenden bij zich hebben, mogen dan alleen via de hoofdwegen zoals Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Het Malevoort, Heilooër Zeeweg, Ypesteinerlaan en Kanaalweg Heiloo in en uit rijden. De gemeente zet BOA’s in. In eerste instantie om het zware verkeer te wijzen op de nieuwe situatie, maar uiteindelijk ook om te gaan handhaven.

Bestemmingsverkeer

De winkels en supermarkten moeten bevoorraad worden. Zo rijdt het vrachtverkeer van en naar winkelcentrum ’t Loo via de Raadhuisweg, Willibrordusweg en Kerkelaan, en rijdt vrachtverkeer van en naar het stationsgebied via de routes:

  • Heilooër Zeeweg – Zeeweg
  • Kennemerstraatweg – Vennewatersweg – Het Malevoort – Zeeweg

Daarnaast moeten leveranciers ook wasmachines, keukens, en dergelijke bij woningen en bedrijven in woonstraten kunnen afleveren. Daarom blijft vrachtverkeer door woonstraten toegestaan, maar alleen wanneer zij een aantoonbare bestemming ten behoeve van aanwonenden hebben. Wethouder Rob Opdam: “Met deze route voor vrachtwagens is een goede balans gevonden tussen de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.” Meer informatie over het verkeersbeleid is te vinden op de website Verkeersbeleid | Gemeente Heiloo.

Vorig bericht 10 bedrijven failliet in Noord-Holland eerste dagen van maart
Volgend artikel Twee nieuwe partners benoemd bij Greenberg Traurig Amsterdam

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland