Sponsoring

115.000 basisschoollunches dankzij Rabobank en JEX

Subsidie schoollunch dreigt weg te vallen

115.000 basisschoollunches dankzij Rabobank en JEX

Foto: TommyTomato

Haarlem,
TommyTomato, leverancier van groentelunches op basisscholen, creëert nieuwe manieren om gezonde schoollunches voor kinderen. Terwijl er druk is op de subsidies voor schoolmaaltijden vanuit het hoofdlijnenakkoord, kijkt het bedrijf vooruit met oplossingen om het maatschappelijke probleem van een ongezonde generatie juist ook vanuit de maatschappij op te lossen.

Samen met het bedrijfsleven zet de scale-up zich in om kinderen een gezonde lunch te bieden. Rabobank en JEX hebben zich aangesloten bij het initiatief met een donatie van 115.000 lunches.

Samen met het bedrijfsleven

De gemiddelde schoollunch in Nederland is een witte boterham met hagelslag, dezelfde voedingswaarde als een Kinderbueno. Ook gaan er nog steeds veel kinderen zonder eten naar school. Om van alle kinderen groente-eters voor het leven te maken en hen een gelijke start te geven, is het van belang dat zij op de basisschool in aanraking komen met gezond eten. TommyTomato bundelt de krachten met het bedrijfsleven om kinderen deze basis te bieden. Dit is volgens de organisatie extra relevant nu de subsidie op schoolmaaltijden, die sinds 2023 bestaat en in totaal 100 miljoen bedroeg, dreigt weg te vallen omdat het regeerakkoord geen middelen bevat voor de voortzetting. Op 4 juni diende Kamerlid Joost Sneller (D66) een motie in, gesteund door SP, DENK, Volt en GroenLinks-PvdA  over verlenging van de subsidie op schoolmaaltijden bij de uitwerking van het regeerakkoord, waar op 11 juni over wordt gestemd. Met de grote donaties van Rabobank en JEX aan TommyTomato zijn er nu ruim 115.000 lunches veiliggesteld. Rabobank doneerde €225.000 voor lunches in de metropoolregio Amsterdam. In Rotterdam, een van de armste steden van Nederland, steunt JEX in samenwerking met Excelsior via hun stichting  €180.000,- per jaar met een inzet voor de langere termijn, waardoor een volledige school met 271 kinderen dagelijks een TommyTomato groentelunch krijgt.

Bas Turk, oprichter TommyTomato: “Als ondernemer kijk je altijd vooruit. Maatschappelijke problemen moet je maatschappelijk oplossen: we moeten het samen doen. It takes a village to raise a child! Vandaar dat we al vanaf onze oprichting actief zoeken naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingen. We vinden het belangrijk dat we niet alleen de hand ophouden met subsidies, maar juist zelf ook een duit in het zakje doen. Zo bouwen we aan een duurzaam model waarmee we onze missie kunnen voortzetten, ook nu de subsidie dreigt weg te vallen.”

Meetbare impact op een gezonde generatie

De effecten van een gezonde lunch verdienen zich terug op de langere termijn. Zweeds onderzoek wees uit dat leerlingen die hun hele basisschoolperiode lang een gezonde lunch kregen, later gemiddeld een 3% hoger inkomen hadden, deels door betere schoolprestaties. TommyTomato onderzoekt in samenwerking met Deloitte, Kokkerelli en de Universiteit Maastricht in verschillende onderzoeken wat de resultaten voor Nederland zouden zijn op het gebied van leerprestaties, en wat de maatschappelijke impact op kosten zou zijn. De eerste resultaten zijn veelbelovend en onderbouwen het Zweedse onderzoek.

Bas Turk vervolgt: “We zijn bewust een sociale onderneming en geen NGO. Met een ondernemers-mindset pakken we maatschappelijke uitdagingen aan. Kabinetten komen en gaan, maar problemen zoals een ongezonde generatie blijven bestaan. Daarom is het cruciaal dat het bedrijfsleven actief bijdraagt aan oplossingen. Wij verbinden dit aan CSRD en SROI, zodat het niet alleen om goede bedoelingen gaat, maar ook om voordelen voor bedrijven. Rabobank en JEX tonen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met deze donaties en geven het goede voorbeeld. We roepen andere bedrijven op om zich aan te sluiten bij onze missie en samen een gezondere toekomst te bouwen.”

Rabobank en JEX

Wouter Stevens, directeur Rabobank Amsterdam: “Impact maken we ‘samen’. Dit woord past naadloos bij onze coöperatieve Rabobank die sinds kort 125 jaar bestaat. Dat vieren we door een coöperatieve bijdrage van 125.000 euro per leefgebied beschikbaar te stellen voor mooie duurzame projecten waar iedereen beter van wordt. De Rabobank Metropoolregio Amsterdam telt 6 leefgebieden, dus in totaal gaat het om 750.000 euro. Gezamenlijk hebben we besloten om TommyTomato een boost te geven met een extra hoge donatie, waarmee 2.000 kinderen in onze regio een jaar lang wekelijks van een gezonde lunch op school kunnen genieten én voedseleducatie krijgen, volledig in lijn met onze missie voor gezonde en duurzame voeding en gelijke kansen voor iedereen!”

Nick Hillebrand, algemeen directeur JEX: “Het fundament van kinderen in Nederland en in ons geval Rotterdam moet echt beter. De samenwerking die we met TommyTomato hebben biedt een schaalbaar model met goede en gezonde oplossingen voor de maatschappij.”

Vorig bericht Start bouw windturbines op rioolwaterzuivering in Amsterdam-West
Volgend artikel Netwerkbijeenkomst over duurzaamheid; 13 juni in Haarlem

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland