Nieuws

Provincie Noord-Holland investeert 2,75 miljoen euro in de zogenoemde ‘Regio Deal ZaanIJ’.

Het is de eerste keer dat provincie Noord-Holland, Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam binnen een Regio Deal gaan samenwerken.


Zaanstad

Met deze deal spreken de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Rijk af te gaan investeren in het gebied waar de 3 gemeenten aan elkaar grenzen.

Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de leefkwaliteit, onderwijs en werk en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Vanuit het Rijk wordt 7,5 miljoen euro bijgedragen, de andere partijen leggen gezamenlijk hetzelfde bedrag bij waardoor er de komende jaren (tot 2023) 15 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden.

Amsterdam en Zaanstad kennen een sterke economische groei, maar een deel van de inwoners vindt nog te weinig aansluiting bij deze groei. Deze tegenstelling is vooral zichtbaar in Zaanstad en Amsterdam-Noord. Hier is veel dynamiek langs de oevers van Zaan en IJ, met bedrijventerreinen die moeten transformeren naar grootstedelijke woongebieden en oude volksbuurten die sterk in zichzelf gekeerd zijn en grote sociaal-fysieke en sociaaleconomische opgaven kennen.

Binnen de regiodeal ZaanIJ gaan het Rijk, de provincie en de 3 gemeenten voor langere tijd met elkaar samenwerken waarbij vooral veel aandacht gaat naar de 4 wijken: Poelenburg en Peldersveld aan de Zaanse zijde en Tuindorp Oostzaan en Molenwijk aan de Amsterdamse zijde.

4 wijken profiteren

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “We willen de 4 wijken graag laten profiteren van het gezonde effect van groen in de wijken en de Noorder IJplas. Dat willen we doen door inspirerende initiatieven te steunen. Een voorbeeld daarvan zijn de Tiny Forests, een klein bos waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen buiten over de natuur kunnen leren. De eerste in Nederland is in Zaanstad aangelegd. Een Tiny Forest versterkt biodiversiteit in de stad en zorgt voor verkoeling op warme dagen en werkt het als een waterberging bij zware regenval.â€

Investeringen in onderwijs, ontmoeting en veiligheid

De samenwerkende partijen in de regiodeal verbinden zich langdurig aan elkaar om te werken aan de complexe opgaven die dit gebied kenmerken. Zo gaan Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam samen met het Rijk zoeken naar een manier waarop het Coentunnelcomplex toekomstbestendig is te maken, zodat het een groene entree naar de Noorder IJplas kan worden.

Een deel van het geld dat beschikbaar is gaat in de 2 Amsterdamse wijken gebruikt worden voor extra naschools aanbod op het gebied van technologie. In Amsterdam wordt ook het bestaande groen verbeterd zodat het als verbindende schakel tussen de wijken gaat dienen. Dit biedt tevens mogelijkheden voor bewoners om meer te ontmoeten, bewegen en recreëren.

De basisscholen in de Zaanse wijken krijgen een verlengde leertijd. Daarnaast kan het geld onder andere gebruikt worden voor de realisatie van een Huis voor de Wijk in Poelenburg en de uitwerking van de Zaancampus. Ook slaan de partijen de handen ineen door extra capaciteit beschikbaar te stellen voor de aanpak van ondermijning in de wijken.

Over de Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hiervoor in totaal bijna € 1 miljard uit. De regio’s zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

Vorig bericht MapitOut-tool toont woonlocaties in MRA binnen gewenste reistijd
Volgend artikel Uniserver Alkmaar neemt datacenterinfrastructuur van Detron over

Nu op WijNoordHolland