Energietransitie

Warmtenet aanleg Blok-2 Rijnstraat Purmerend start begin 2024

92% van het totaal aantal woningen akkoord om over te stappen van gas

Warmtenet aanleg Blok-2 Rijnstraat en omgeving start begin 2024

De partners van het Purmerend Gasvrijproject (Gemeente Purmerend, SVP, Intermaris) starten half januari volgend jaar met de aanleg van het warmtenet in Blok-2. In mei van dit jaar is het project tijdelijk stilgelegd vanwege de mogelijkheid om tussentijds een rijkssubsidie aan te vragen via een ‘Warmtenetten Investeringssubsidie’ (WIS). Stadsverwarming Purmerend (SVP) heeft deze aangevraagd en de subsidie is nu toegekend. Financieel betekent het dat na toekenning van deze WIS subsidie er alleen al voor Blok-2 maximaal rond de 1.4 miljoen euro extra beschikbaar komt.

Nu de WIS subsidie is toegekend kunnen meer woningen in de proeftuin op het warmtenet worden aangesloten. Directeur Arno van Gestel SVP: “De toekenning van deze subsidie stelt ons in staat om meer bestaande woningen van aardgas af te koppelen en aan te sluiten op het warmtenet. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst voor Purmerend.” Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de duurzaamheidsdoelen binnen de gemeente Purmerend en voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De aanleg van de leiding voor het warmtenet duurt ongeveer 7 maanden. De planning van SVP is dat de werkzaamheden in
de Rijnstraat en omgeving na de zomer 2024 zijn afgerond.

Blok-2 bestaat in totaal uit 248 woningen. Deze zijn onderverdeeld waarvan 93 huurwoningen van woningbouwcorporatie Intermaris. Directeur-bestuurder Cees Tip: “De 93 woningen in dit blok hebben we een aantal jaren geleden al verduurzaamd. De laatste stap naar een toekomstbestendige woning is van het gas af. En dat gaat voor deze woningen nu gebeuren. Daarmee komen wij als woningcorporatie een stapje dichterbij onze klimaatdoelstelling: minder CO2-uitstoot en het tegengaan van de negatieve gevolgen van klimaatverandering”.

Inmiddels zijn de bewoners van meer dan 92% van het totaal aantal woningen akkoord om over te stappen van het gas. Hiermee is het eerder door de gemeenteraad vereiste percentage van 85 % ruim gehaald. Wethouder Coen Lageveen van de gemeente Purmerend: “Met de toekenning van de WIS subsidie aan SVP en de al beschikbare (rijks)gelden in het project ‘aardgasvrij’ kan de aanleg van het warmtenet in de Rijnstraat en omgeving nu afgerond worden”.

Vorig bericht Top 5 gelezen artikelen op WijNoordHolland van afgelopen week 46
Volgend artikel Lidl Heemskerk opent vrijdag

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen