Innovatie

Volgende stap voor innoveren op boerderijen Groene Hart

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) heeft aanvraag voor ontwerp fieldlab Groene Hart positief beoordeeld

Volgende stap voor innoveren op boerderijen Groene Hart

Ronde Hoep

In dit fieldlab wordt wetenschappelijk getest welke innovaties op boerderijen zorgen voor een lagere stikstofuitstoot en hoe zij dat doen. Het samenwerkingsverband van Boeren met Perspectief, BoerenNatuur, Kennis Transfer Centrum Zegveld, Veenweiden Innovatiecentrum en Wij.land ontvangt door deze goedkeuring subsidie om het fieldlab verder te ontwikkelen. Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht sluiten bij dit initiatief aan.

Met de toekenning van de subsidie kunnen de samenwerkingspartners een organisatie opzetten om met boeren in het Groene Hart aan de slag te gaan met innovatieve maatregelen die bewezen effectief zijn. Het gaat bijvoorbeeld om systemen om stalvloeren goed schoon te spoelen, mest snel te scheiden in een vloeibaar en een vast deel en systemen om mestgassen zoals methaan en stikstof in de vorm van ammoniak af te vangen.

Biodiversiteit en waterkwaliteit

Binnen het fieldlab wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en het tegengaan van bodemdaling. Afhankelijk van het gekozen maatregelenpakket kan de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen uit mest nog met 50% tot 70% verminderd worden ten opzichte van een reguliere drijfmeststal. De innovaties moeten juridisch standhouden. De samenwerkingspartners willen daarom een commissie van deskundigen opstellen en ‘realtime meten’. Dit wordt in het fieldlab verder uitgewerkt.

De 3 provincies ondersteunen gezamenlijk de ontwikkeling van het fieldlab Groene Hart, vertelt gedeputeerde Jelle Beemsterboer (Coördinatie PPLG). “De ontwikkelingen en innovaties die ontstaan vanuit dit fieldlab kunnen we optimaal benutten. Deze gebruiken we om tot concrete oplossingen te kunnen komen voor het versnellen van de gebiedsprocessen. Als we met innovaties veel uitstoot kunnen tegengaan, dan helpen we én de natuur én boeren die stikstofruimte nodig hebben.”

50 boerderijen

De provincies zijn nog met het Rijk in overleg over financiering van de maatregelen voor de eerste 50 boerderijen in 2024, bijvoorbeeld vanuit de koploperprojecten. Koploperprojecten zijn projecten waar de provincies van hebben aangegeven op korte termijn mee te kunnen starten als onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De Tweede Kamer moet nog besluiten over het beschikbaar stellen van geld voor de koploperprojecten in 2024.

Vorig bericht Linkvada genomineerd voor de prestigieuze MarTech Awards 2024
Volgend artikel Noord-Holland: grootschalige werkzaamheden aan infrastructuur in 2024

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland