Werkvloer

Taak van leiddinggevenden om polarisatie te voorkomen

Nood aan omgeving voor open en respectvolle discussies

Taak van leiddinggevenden om polarisatie te voorkomen

“Leidinggevenden hebben een belangrijke taak om polarisatie te voorkomen”. Dat zegt  Charlotte Van Asseldonk, leiderschapsexpert en eigenaar bij de TalentenLeiderLeidinggevenden moeten op de werkvloer actief aandacht besteden aan ingrijpende maatschappelijke kwesties, zoals de oorlog tussen Israël en Hamas en de oorlog in Oekraïne. Deze kwesties raken iedereen en kunnen dus ook op de werkvloer voor onbegrip, polarisatie en zelfs conflicten zorgen. Er kunnen diepe scheidslijnen tussen voor- en -tegenstanders ontstaan. Als de emoties hoog oplopen, kan de tolerantie afbrokkelen.

Nood aan omgeving voor open en respectvolle discussies

Dat heeft invloed op de onderlinge samenwerking in de organisatie en daarmee op de resultaten. Het is de taak van leidinggevenden om dit te adresseren. Hoe beter leidinggevenden erin slagen om een omgeving te creëren waarin open discussies over hete maatschappelijke hangijzers mogelijk zijn, hoe meer medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen zonder angst voor veroordeling. Het is belangrijk dat deze discussies op een respectvolle en inclusieve manier worden gevoerd.

Polarisatie op de werkvloer voorkomen

Leidinggevenden kunnen gesprekken initiëren waarin echt geluisterd wordt naar elkaar en tijd wordt genomen om elkaar te begrijpen, empathie te tonen voor gevoelens en persoonlijke aanvallen worden vermeden. Het is belangrijk dat leidinggevenden hun eigen opvattingen niet opleggen. Ze moeten zich richten op het creëren van een veilige omgeving waarin hun medewerkers zich vrij voelen om hun gedachten en zorgen te delen. Leidinggevenden kunnen dan de vertaalslag maken naar hoe mensen binnen hun organisatie met elkaar samenwerken: is er ruimte voor andere denkbeelden? Hoe wordt er omgegaan met conflicten? Hoe tolerant zijn mensen naar elkaar?

Belangrijk voor zowel de organisatie als de maatschappij

Respectvol en actief omgaan met moeilijke kwesties is belangrijk voor de organisatie en de maatschappij. Als leidinggevenden dat nalaten zorgt dat voor diepere scheidslijnen en onbegrip. Dat heeft niet alleen maatschappelijk invloed ook de onderlinge samenwerking en de resultaten van de organisatie lijden eronder. Dat is de verantwoordelijkheid en de taak van de leidinggevende.

Vorig bericht Uitbreiding partnership Hallo en Uniserver
Volgend artikel Gemeentesecretaris Ciska de Jong vertrekt na 25 jaar uit Heiloo

Nu op WijNoordHolland