Infra

Start werkzaamheden faunapassage A1 Muiderberg

Onder A1 Muiderberg is ter hoogte van de afslag naar de A6 een faunapassage onder de snelweg aangelegd

A1 Muiderberg

Bron: Provincie Noord-Holland

Onder de A1 Muiderberg is ter hoogte van de afslag naar de A6 in 2017 een faunapassage onder de snelweg aangelegd. Om de route naar de faunpassage veiliger en toegankelijker te maken voor dieren, worden verschillende aanpassingen gedaan.

Provincie Noord-Holland heeft hiervoor, in samenwerking met Rijkswaterstaat, opdracht gegeven. De voorbereidingen voor de werkzaamheden gaan nog voor de kerstvakantie van start.

Dieren die van het Naardermeer naar het Gooimeer willen, moeten behalve de A1, 3 gemeentelijke wegen en de Naardertrekvaart oversteken. Daarom is er een faunapassage aangelegd. De faunapassage werkt goed, maar de route die dieren moeten afleggen is nog niet veilig genoeg. Om die verbinding veilig en toegankelijk te maken zal aannemingsbedrijf Van Oostrum verschillende maatregelen uitvoeren rondom de al aanwezige passage.

Het doel van de faunapassage is het creëren van een veilige oversteek voor verschillende dieren, waaronder de ree, de otter en de ringslang. Deze locatie is onderdeel van een grotere ecologische verbinding. Als deze werkzaamheden zijn afgerond kunnen dieren zich in principe van het IJmeer en het Gooimeer helemaal naar Noord-Brabant bewegen.

Verschillende maatregelen

Er worden diverse maatregelen genomen zodat de route die de dieren moeten nemen veiliger en toegankelijker wordt. Er wordt groenkleurig asfalt aangebracht en er worden overstekend wild borden geplaatst. In de toelopen worden naast verschillende schuilplaatsen voor kleine dieren ook amfibieënpoelen en faunatunnels onder de weg door aangelegd. Grondwallen en strategische beplanting begeleiden de dieren zo goed mogelijk naar de onderdoorgang en richting de oversteek over de Naardertrekvaart. De onderdoorgang zelf biedt ook een leefgebied voor de kleinste dieren.

Er wordt gewerkt vanaf de zuidkant (Meerkade) naar de noordkant (Amsterdamsestraatweg). In principe duren de werkzaamheden tot april 2024. Daarna begint het broedseizoen en moet het weer rustig zijn in het gebied.

Meer informatie

Met vragen kunnen bewoners en geïnteresseerden contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Vorig bericht Start aanlegwerkzaamheden glasvezel op bedrijventerreinen Uithoorn en De Kwakel
Volgend artikel Onderhoud monumentale damsluizen Ringvaart Haarlemmermeer

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland