HR

Sociaal Contract Groen Staal bij Tata Steel

Alle werknemers van sluitende fabrieken hebben een baangarantie en krijgen na sluiting van hun fabriek een andere functie aangeboden

Sociaal Contract Groen Staal bij Tata Steel

Tata Steel  heeft met FNV Tata Steel  -met de overige vakverenigingen- een Sociaal Akkoord op hoofdlijnen gesloten: het Sociaal Contract Groen Staal. Een pakket aan maatregelen en regelingen bestemd voor werknemers die werken in de fabrieken, die op termijn zullen sluiten als gevolg van de transitie naar Groen Staal. Baangarantie en goede ‘blijf- en sluitpremies’ staan in dit alles centraal.

Duidelijkheid, zekerheid en perspectief

FNV Tata Steel bestuurder Cihan Lacin: “We zijn er best wel trots op dat het project Groen Staal in feite nu van start gaat met een goed Sociaal Contract. Hiermee wordt duidelijkheid, zekerheid en perspectief geboden aan alle werknemers van de Dolomiet Steenfabriek, de Kooks- en Gasfabrieken, Hoogovens en een deel van de Ertsvoorbereiding. Want dit zijn de mensen die op termijn te maken krijgen met de sluiting van hun fabriek. En daar moeten we goed voor zorgen met elkaar. Want waar de komst van Groen Staal en nieuwe groene fabrieken goed nieuws is voor het staalbedrijf, de werknemers en het milieu, gaat diezelfde verandering uiteraard ook gepaard met veel onzekerheid voor de werknemers van de betrokken fabrieken.”

Belangrijkste afspraken

 • Werkgelegenheidsgarantie
  Alle werknemers van sluitende fabrieken hebben een baangarantie en krijgen na sluiting van hun fabriek een andere functie aangeboden.
 • Individuele gesprekken en vervolgtraject voor de toekomst
  Alle werknemers die te maken hebben met de sluiting van één van de fabrieken ontvangen op korte termijn een uitnodiging om in een startgesprek de impact van de sluiting te bespreken, waarin de zorgen en wensen van de werknemer vastgelegd worden én concrete afspraken gemaakt worden voor de toekomst.
 • Individuele maatwerkoplossingen
  Op basis van de startgesprekken en vervolgafspraken kan de werknemer gebruik maken van verschillende aanvullende instrumenten die afgesproken zijn in het Sociaal Contract zoals afspraken over vervroegde uitdiensttreding indien passend.
 • Erkenning en beloning door middel van een blijf- en sluitpremie
  Alle werknemers die werken in een fabriek die op termijn zal sluiten, worden gevraagd door te werken zodat de continuïteit en veiligheid tot de sluiting gewaarborgd is. Daartegenover staat een blijf- en sluitpremie, die op kan lopen tot maximaal 60.000,- EUR.

Twee fases

Bij de sluiting is er sprake van twee opvolgende fases. Bij fase 1 gaat het, zoals dat er nu uitziet, om sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2 en Hoogoven 7. Deze regeling geldt in principe voor alle werknemers die werken in een fabriek die zal sluiten, ongeacht of dat gebeurt in de eerste of tweede fase van het plan Groen Staal.

Dolomiet Steenfabriek

Voor de werknemers van de Dolomiet Steenfabriek is er een uitzondering, gezien deze fabriek eind 2023 zal sluiten volgens de plannen. In totaal gaat het hier dan om 30.000 EUR per medewerker. Alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen. De genoemde bedragen groeien wel mee met de cao-verhogingen en blijven hierdoor waardevast.

Protocol in 2023

De genoemde regelingen worden begin januari 2023 met de werkgever uitgewerkt in een protocol. Hierin zullen de detailafspraken, spelregels en uitzonderingen opgenomen worden. Uiteindelijk is het woord dan aan de vakbondsleden om hun stem erover uit te brengen.

Vorig bericht Noord-Hollandse ondernemers wensen elkaar een succesvol nieuwjaar
Volgend artikel Eenmalige uitkering en 11% loon erbij voor werknemers Schiphol Group

Nu op WijNoordHolland