Aanbesteding

RPS bewaakt stabiliteit Amsterdamse kademuren

Aanbesteding - Gemeente kiest ingenieursbureau voor uitvoeren deformatiemetingen


Amsterdam/Delft
GUNNING – Een deel van de historische kademuren in Amsterdam is aan vervanging toe, of als risicovol bestempeld. De gemeente heeft RPS opdracht gegeven het zettingsgedrag van deze kademuren en aangrenzende panden te monitoren. Zo worden met deformatiemetingen eventuele vervormingen vroegtijdig opgespoord.

Het is de afgelopen tijd al breed uitgemeten in de media. De gemeente Amsterdam heeft de komende jaren honderden miljoenen euro’s nodig om kades die in slechte staat verkeren op te knappen. Van de 200 kilometer aan gemetselde kademuren, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn, verkeert een deel in slechte staat. Dat betekent dat er een verhoogd risico op bezwijken is. “We hebben geconstateerd dat voor 10 kilometer aan kademuren het einde van de levensduur hebben bereikt.

Daarnaast wordt voor 24 kilometer vermoed dat de technische staat van de kademuur is verminderd. Daarom vinden wij het van belang om op deze locaties de kademuur ‘verscherpt’ onder toezicht te houden. Zo kunnen we tijdig ingrijpen bij eventuele vervormingenâ€, zegt projectleider Pepijn Meeuwsen van de gemeente Amsterdam.

Bewezen monitoringstechniek

De gemeente schrijft in hun werkwijze voor dat dit moet gebeuren met deformatiemetingen. Een bewezen monitoringstechniek met tachymetrie die leidt tot een concrete uitspraak over de wijze waarop objecten vervormen of verplaatsen.

“De meetnauwkeurigheid voldoet aan ons Bouwprotocol. Vanuit het CROW Infra Innovatie Netwerk is bovendien aan verschillende gemeentes gevraagd of zij ervaring hebben met andere monitoringstechnieken. Wij hebben er als gemeente voor gekozen om voor deze overeenkomst te kiezen voor een uitvoerig bewezen monitoringstechniek die zowel nauwkeurig als kostentechnisch competitief isâ€, aldus Meeuwsen.

Risicoprofiel

RPS voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Bouwrisk en Iv-Infra. De combinatie is onder meer verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement, het uitvoeren, berekenen en presenteren van de 0-metingen van de kademuren en panden en de herhalingsmetingen.

Binnen de scope van het monitoringsproject vallen meer dan 100 rakken met een totale lengte van circa 17 kilometer. De gewenste frequentie van het uitvoeren van de deformatiemetingen is afhankelijk van het risicoprofiel van de desbetreffende kademuren.

“De meetfrequentie zal veelal om de vier maanden zijn. Voor sommige rakken is een maandelijkse meting vereist. De ontwikkeling van de meetresultaten geeft de beheerder betrouwbare informatie over het kunstwerk, op basis waarvan hij tijdig maatregelen kan nemen om gevaarlijke situaties en schade te voorkomenâ€, zegt projectmanager Geodesie Eric Buishand van RPS.

Zakkingssnelheid

Voor Amsterdam start met de kademuurvervangingsprojecten is het van belang de schadegevoeligheid aan de aangrenzende panden in beeld te brengen. Het gaat sec om panden die zich in een straal van 20 meter vanuit de geplande bouwwerkzaamheden begeven. Dit gebeurt over een periode van minimaal twee jaar voorafgaand aan de kademuurvervanging.

“We monitoren de zakkingssnelheid met hoogtemetingen aan de aangrenzende panden. Het waarnemen van ‘grote’ zakkingssnelheden (meer dan drie millimeter per jaar), scheurvormingen en scheefstanden geeft aanleiding voor nader onderzoek. Dit kan immers duiden op een slechte fundering van de belendende pandenâ€, aldus Buishand.

Bruggen

De Gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren en oevers in eigendom en beheer. De investering om kades en bruggen weer in betere staat te krijgen vergt forse investeringen. Alleen voor Amsterdam wordt binnen de coalitie al rekening gehouden met, op lange termijn, een bedrag van 2 miljard euro.

Volgens Meeuwsen zullen er naar verwachting nieuwe uitvragen komen voor voortzetting van de werkzaamheden aan de huidige en overige rakken. Mogelijk komen daar op termijn ook de bruggen bij.

Vorig bericht Informateurs Laura Bromet en Cornelis Mooij, concluderen draagvlak voor coalitie NH
Volgend artikel Stem op een ondernemer!

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland