Nieuws

Provincie en gemeenten stellen conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 vast

Het gezamenlijke programma 'Tata Steel 2020 – 2050 vastgesteld.


Tata Steel IJmuiden

Beverwijk/Velsen/Heemskerk
De colleges van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben op 19 mei hun gezamenlijke programma ‘Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ in concept vastgesteld.

Het programma richt zich op de balans tussen industrie en omgeving. Het conceptprogramma wordt de komende maanden met inwoners, ondernemers, gemeenteraden, provinciale staten en Tata Steel besproken.

“Met het Programma Tata Steel treden de provincie en IJmondgemeenten op als één overheid. Het brengt samenhang in al onze acties,†licht Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, toe. “Het programma bestaat uit bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Onderweg zullen er nieuwe ontwikkelingen zijn, en zullen we vraagstukken en dilemma’s tegenkomen – en misschien ook voor verrassingen komen te staan. Dit programma geeft ons handvatten om daar in goed contact met de omgeving, de overheden en Tata zelf mee om te gaan.â€

Balans tussen industrie en omgeving

Tata Steel is belangrijk voor de IJmondregio. Ruim 100 jaar staalindustrie heeft voor grote economische groei gezorgd. Tata Steel zorgt voor werkgelegenheid, en de staalindustrie is onderdeel geworden van de regionale identiteit. De aanwezigheid van de industrie zorgt alleen ook voor vervuiling en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren sterk is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid.

Voor de gezamenlijke overheden is de gezondheid van de inwoners van groot belang. De inzet van de provincie en de IJmondgemeenten is gericht op een balans tussen het economisch belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving. Het conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 brengt samenhang in het beleid en de aanpak van de verschillende overheden. Dit geeft duidelijkheid voor de omgeving en het bedrijf.

Gezondheid in beeld

Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het programma bestaat uit bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2030) als voor de lange(re) termijn (2050). Duidelijk in beeld krijgen wat de effecten van de industrie zijn op de gezondheid, dus wat de gezondheidssituatie in de IJmondregio is, is een belangrijk onderdeel binnen het programma. Het versterken van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van Tata Steel en het scherper sturen daarop, sluit daar op aan. Als er kansen zijn voor verbetering van de regelgeving, worden het Rijk en de Europese Unie daar op aangesproken. Ook is er oog voor een gezondere leefomgeving op de langere termijn, aansluitend bij de ambities voor 2050 die Tata Steel zelf heeft geformuleerd. Goed contact met de omgeving is tenslotte van groot belang: de omgeving moet beter geïnformeerd en betrokken worden. Het programma moet bijdragen aan het verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond.

Conceptprogramma

Het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond is een conceptprogramma. Het programma wordt de komende maanden besproken met vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersorganisaties uit de IJmond, Provinciale Staten van Noord-Holland, de gemeenteraden in de IJmond en Tata Steel zelf. De gesprekken hebben als doel om op te halen of het programma compleet is en of de geformuleerde doelstelling en ambities worden gedeeld. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van het programma. Het definitieve programma wordt na de zomer vastgesteld.

Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond

De provincie Noord-Holland en de gemeenten werken al samen met het Rijk aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Noord-Holland. Het Programma Tata Steel 2020-2050 loopt vooruit op de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit die voor de IJmond wordt opgesteld. De Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit is onder andere de regionale uitwerking van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). De visie volgt een eigen traject, daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Vorig bericht Innovatief laadplein voor elektrische trucks en bestelbussen
Volgend artikel Emiel Reiding nieuwe directeur van Metropoolregio Amsterdam

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen