Woningbouw

Plannen voor woningen op perceel van wasserij Hollands Roem verder uitgewerkt

College besloten medewerking te verlenen

Plannen woningen Hollands Roem

Impressie woningen

Heiloo,
De schetsplannen voor het realiseren van nieuwe woningen op de plek van de voormalige wasserij Hollands Roem aan de Kennemerstraatweg in Heiloo worden de komende tijd nader uitgewerkt. Afgelopen dinsdag heeft het college besloten hier in principe haar medewerking aan te verlenen. Het woningbouwprogramma gaat uit van de bouw van 4 vrije sector koopwoningen en 4 sociale koopwoningen met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Nieuwe impuls

Met de herontwikkeling van de oude stolpboerderij en het fabriekscomplex van de voormalige wasserij Hollands Roem krijgt deze locatie straks een nieuwe impuls. De schetsontwerpen tonen een ‘twee-onder-één-kap’ woning in de vorm van een stolp, een vrijstaande woning, vier ‘beneden-bovenwoningen’ in de categorie sociale koop en een hoekwoning. De ontwerpen zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 24 juni aan omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd.

Beeldbepalend

De bestaande stolp op het perceel Kennemerstraatweg 436 is vrij recent herbouwd. Wethouder Wonen Ronald Vennik: “hoewel de boerderij geen monumentale waarde heeft, is deze wel beeldbepalend in relatie tot het nabijgelegen landgoed Ter Coulster en de lintweg
Kennemerstraatweg. Achter de bestaande stolp ligt het fabriekscomplex van de voormalige wasserij Hollands Roem. De wasserij is 90 jaar in bedrijf geweest en bekend in de wijde omgeving. De plannen die er nu liggen passen wat ons betreft heel goed in het historische
plaatje.” In het ingediende schetsontwerp voor de herontwikkeling van het perceel is ervoor gekozen om een nieuwe stolp te bouwen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het gemeentelijke beleid om stolpen zoveel mogelijk te behouden.

Planning

Het perceel heeft potentiele archeologische waarden en in het kader van de bestemmingswijziging zal een archeologisch vooronderzoek plaatsvinden. Zodra het uiteindelijke bestemmingsplan in werking treedt, kan er worden gestart met sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van het perceel. Inschatting is dat hier in mei 2024 een begin mee kan worden gemaakt.

Vorig bericht Sterke financiële groei Amsterdam The Style Outlets
Volgend artikel Vraag naar personeel in detailhandel verandert

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland