Infra

Plannen voor veilige fietsverbinding naar Haarlemse Coornhert Lyceum

Provincie organiseert na zomer brede informatieavond om plannen toe te lichten

Plannen voor veilige fietsverbinding naar Coornhert Lyceum

De provincie Noord-Holland werkt aan een veilige en directe fietsverbinding voor de scholieren van en naar het Coornhert Lyceum door de aanleg van een fietsbrug over de Leidsevaart in Haarlem.

Reageren op de plannen

Deze zomer publiceert de provincie Noord-Holland de plannen. Belangstellenden krijgen na de zomervakantie 4 weken de tijd om op de plannen te reageren. Aan het begin van die periode organiseert de provincie ook een brede informatieavond om de plannen toe te lichten. De exacte datum wordt nog gecommuniceerd. Naar verwachting wordt het definitieve ontwerp in het najaar van 2023 vastgesteld.

Fietsverbinding Westelijke Randweg (N208)

De daadwerkelijke realisatie van de fietsbrug en het fietspad is onder voorbehoud van financiering door Provinciale Staten. De provincie Noord-Holland heeft al lange tijd plannen voor een fietsverbinding langs de Westelijke Randweg (N208) tussen de Munterslaan en de Claus Sluterweg. Deze fietsverbinding vormt een van de missende schakels in de doorfietsroute van Beverwijk naar Heemstede/Hoofddorp. Tussen 2006 en 2019 zijn voor deze fietsverbinding diverse plannen uitgewerkt, die vanwege gebrek aan ruimte en draagvlak tot op heden niet zijn uitgevoerd. Vanwege het belang voor de verkeersveiligheid van scholieren van en naar het Coornhert Lyceum hebben de gemeenten en de provincie in 2021 afgesproken om het project Fietsbrug Leidsevaart N208 los te koppelen van het project Fietsverbinding N208.

Onderzoek naar ideale fietsroute

Hoe een goede fietsroute tussen de Munterslaan en de Leidsevaart eruit kan komen te zien, wordt nog door de provincie en de gemeente Haarlem onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in Haarlem Zuid-West. Daarnaast onderzoeken de provincie en de gemeente de mogelijkheid van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N208 ter hoogte van de kruising met de Leidsevaartweg in de gemeente Haarlem.

Vorig bericht € 2 miljoen Europese subsidie voor Energiehaven IJmuiden
Volgend artikel Finalisten Topvrouw van het Jaar 2023 bekend

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland