Energie

Overheid stapt via EBN in offshore groene waterstofpilot PosHYdon

Eerste productie van waterstof gepland voor tweede helft van 2024

Nederlandse overheid stapt via EBN in offshore groene waterstofpilot PosHYdon

Foto: PosHYdon

De Nederlandse overheid stapt via Energie Beheer Nederland (EBN) in als actief partner bij PosHYdon. Bij deze pilot zal op een operationeel gasplatform tevens groene waterstof worden geproduceerd. Dit zal de eerste keer zijn dat drie offshore energiesystemen geïntegreerd worden. De pilot is van essentieel belang voor de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof op zee en daarmee voor de energietransitie in Nederland en Noordwest Europa. Om dit publieke belang te borgen gaat EBN actief participeren in het consortium. EBN is reeds voor 40% partner in het Q13a-A platform, waar de pilot gaat plaatsvinden. PosHYdon beweegt zich nu richting de laatste fase: de opstelling wordt in mei 2024 op land bij InVesta getest en de eerste productie van waterstof op het door Neptune Energy geopereerde platform is gepland voor de tweede helft van 2024.

‘Elektrolyse op zee’

Michel Heijdra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat: “We staan aan de vooravond van het grootschalig ontwikkelen van de Noordzee als motor van de energietransitie. Hierin zal elektrolyse op zee een belangrijke rol spelen. In PosHYdon worden de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Daarom ziet EZK dit als een essentieel project. Deelname van EBN in het consortium garandeert een voldoende grote omvang van het project en zorgt ervoor dat de geleerde lessen in de toekomst worden meegenomen.”

‘Sleutelrol binnen groene waterstofeconomie’

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland: “PosHYdon speelt een sleutelrol in de realisatie van de groene waterstofeconomie. Een ambitieus, maar ook uitdagend project met een onmiskenbaar publiek belang. EBN voelt een grote verantwoordelijkheid om het succes van PosHYdon te helpen borgen. Voor de energietransitie in Nederland en in Noordwest Europa.” De groene waterstof zal worden bijgemengd met het gas en via de bestaande gaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. Hiertoe heeft het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat de bijmengspecificaties verhoogd van 0.02% tot 0.5% waterstof. De 1 MW electrolyser zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.

Consortiumpartners

Het PosHYdon-consortium bestaat uit: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME, TAQA, Eneco en EBN.

Vorig bericht Leimuiderbrug extra avond en nacht dicht door werkzaamheden
Volgend artikel In 2024 ondersteunt PIM-NH circulaire ondernemers

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland