Nieuws

Opening Gebouw C in Alkmaar: Innovatielab, incubator en ontmoetingsplek

Een nieuwe plek waar studenten, docenten en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en kennis delen.


Alkmaar – Op donderdag 6 september om 17:30 uur opent Gebouw C haar deuren. Adnan Tekin, gedeputeerde van Provincie Noord-Holland, Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur bij Hogeschool Inholland en Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar verzorgen de officiële opening. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) heeft het op zich genomen het gebouw een eigen identiteit te geven. Samen met de huurders en Hogeschool Inholland zorgen zij voor een plek waar innovatie, experimenteren, inspireren en leren centraal staat.
Hier bundelen onderwijs, bedrijfsleven en overheid hun krachten om de economie van de regio Noord-Holland Noord te versterken, met een focus op duurzame energietoepassingen.

Eindeloze mogelijkheden

Gebouw C is een verzamelpunt voor iedereen die wil werken in een inspirerende omgeving, omringd door duurzame initiatieven. Bijvoorbeeld in het Innovatielab en Datalab, waar studenten van Hogeschool Inholland in teamverband samen met docenten en onderzoekers werken aan innovatievraagstukken uit de beroepspraktijk. En niet alleen studenten en onderwijzers, maar ook bedrijven kunnen in Gebouw C met hun technische vraagstukken terecht.

Naast een Innovatielab biedt Gebouw C ook ruimte aan verschillende bedrijven en organisaties. Zo zijn Investa, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, IDEA, Teamwork Technology, Blue Hart, Hygro, Sustenso, Koopman Optima en TerraTechnica hier gevestigd.

Burgemeester Piet Bruinooge, ‘Voor Alkmaar en de regio is de komst van Gebouw C belangrijk omdat het bijdraagt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Duurzame energie innovaties hebben zich laten zien als een belangrijke stuwende kracht voor de regionale economie. Naast de Telefooncentrale en de Ondernemerstuin hebben wij een nieuwe plek gecreëerd waar bedrijven elkaar kunnen vinden en inspireren.’

Gebouw C is een plek waar studenten, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten, samenwerken en kennisdelen. Ook worden er in Gebouw C masterclasses, workshops, netwerkbijeenkomsten en kenniscafés georganiseerd.

‘Ik ben trots op het Innovatielab in Gebouw C. Hiermee hebben we een podium gecreëerd waar we samen met studenten, bedrijven en andere kennisinstellingen kunnen experimenteren en innoveren. Een ruimte waar fouten maken onderdeel is van het leerproces. Je kunt alleen maar tot grote hoogte komen door te vallen en opstaan. Ons motto is dan ook “Durf te leren!’ Aldus Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland.

Andere (duurzame innovatieve) startups die zich in de regio willen vestigen worden uitgenodigd contact op te nemen via het ontwikkelingsbedrijf.

Projecten

Een van de partijen gevestigd in Gebouw C is TerraTechnica. Doel van deze organisatie is om onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid dichter bij elkaar te brengen op het gebied van duurzame energietechnologie. Dit initiatief draagt bij aan het oplossen van het tekort aan technisch geschoold personeel en zorgt voor een betere verbinding van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Adnan Tekin, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, over de toegevoegde waarde van TerraTechnica in Gebouw C: ‘In TerraTechnica leggen wij de focus op duurzame energie en zorgen we ervoor dat leerlingen kiezen voor een technische opleiding (HBO) en dat hun opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt. Maar het is ook belangrijk dat scholen en bedrijven elkaar weten te vinden. Leerlingen leren al heel vroeg wat ze kunnen bereiken met netwerken. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.’

TerraTechnica ontwikkelt een Centre of Expertise. Dit kenniscentrum ondersteunt bedrijven, organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen hun ambities te realiseren voor toepassingen van duurzame energietechnologie. Door kennis te vergroten en te delen. Het onderwijs te vernieuwen en door toegepast onderzoek uit te voeren.
Gebouw C is er niet alleen voor studenten. Iedere ondernemer die bezig is met innovatie en duurzaamheid en hierbij ook met studenten wil werken, is van harte welkom!

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in Gebouw C kunnen contact opnemen met AHenselmans@nhn.nl of kijken op www.gebouw-c.nl

Vorig bericht The Student Hotel Amsterdam City host de Forbes Under 30 Summit Europe
Volgend artikel Bent u de meest duurzame MKB-er van Amsterdam?

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland