Overheid

OnderhoudNL over Miljoenennota: verduurzaming in knel door lastenverzwaring

Het kabinet geeft in de Miljoenennota aan al het mogelijke te willen doen voor de koopkracht van burgers

OnderhoudNL over Miljoenennota: verduurzaming in knel door lastenverzwaring

OnderhoudNL kijkt met gemengde gevoelens naar de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. Het kabinet geeft in de Miljoenennota aan al het mogelijke te willen doen voor de koopkracht van burgers, maar tegelijk hebben ook veel mkb-ondernemers het ongelooflijk zwaar doordat ál hun kosten stijgen. En daar komen de lastenverzwaringen die het kabinet heeft aangekondigd nog bovenop.

Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL en lid van het hoofdbestuur MKB Nederland daarover: “Dit hakt er flink in, bovenop alles wat zij al voor de kiezen krijgen. Dit gevaar is te ondervangen met een loonkostencompensatie voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door ons als werkgevers en vakbonden vanuit de SER” (Den Boer is SER-lid namens MKB Nederland).

“Het is dat we in MKBNL-verband zo hebben aangedrongen. Maar anders was het pakket van 600 miljoen lastenverlaging voor het MKB niet eens in het koffertje meegenomen! MKBNL gaat nu in gesprek over hoe dat verstandig in te zetten. Het is voor het kabinet en ons als onderhoudssector belangrijk dat mkb-ondernemers goed worden ondersteund bij de versnelling van de energietransitie. Er gebeurt al veel, maar veel bedrijven missen de financiële ruimte om die investeringen te doen. Daarom is OnderhoudNL niet blij met de huidige lastenverzwaringen in de winstbelasting en Box-2. Die beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers. Het wordt eens tijd dat politiek en sociale partners inzien dat er enorme winstverschillen zijn tussen een grootbedrijf en een kleinbedrijf!”, aldus Den Boer.

Verduurzaming moet stimulering blijven krijgen

Als sector waarin de klimaat & energietransitie zeer bepalend is voor de realisatie van de klimaatdoelen, is OnderhoudNL natuurlijk blij met de maatregelen voor burgers en hele kleine bedrijven om de energieprijs te drukken, maar wijst er wel op dat dit met name de energie-intensieve bedrijven, zoals de metaalconserveringsbedrijven nog onvoldoende helpt. Het is daarom goed dat het kabinet kijkt naar extra maatregelen voor deze categorie. Ook is het goed dat er in het Klimaatfonds van 2023 zo’n 55 miljoen vrijkomt voor verduurzaming van de industrie en dat er EU wetgeving aankomt. De Energy Performance of Building Directive EBPD, die de slechtste gebouwlabels uitfaseert. “Daarvoor dient dan wel een plan te komen dat naast normering ook stimulering en ondersteuning biedt zodat deze panden ook daadwerkelijk kunnen worden verduurzaamd. Er ligt nog een hele uitdaging voor ons”, zegt Den Boer.

Overheid durft zelf niet aan targets regeldrukvermindering

OnderhoudNL heeft vorig jaar aandeel gehad in het Zwartboek Regeldruk, waarvoor het kabinet in deze nota een zogenaamd ‘regeldrukdashboard’ aankondigt. Grootste onderdeel van de nieuwe aanpak is het programma , ln-indicatorbedrijven. Het ministerie van EZK heeft dit voorstel van MKB-Nederland voor een sectorale aanpak grotendeels overgenomen, behalve de 20 procent reductiedoelstelling per branche. De OnderhoudNL-voorzitter hierover: “Jammer, want de ervaring leert dat zo’n harde doelstelling juist nodig is om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen bij ministeries om echt te gaan snijden in de meest belastende regels”.

Naar haalbare grenswaarden voor gevaarlijke stoffen

Ook heeft OnderhoudNL in de SER en MBKNL meermaals het huidige arbobeleid, gericht op de aanpak van gevaarlijke stoffen op componentenniveau. Als ‘onhaalbaar’ en ‘zwaar administratief belastend’ bestempeld. In de Miljoenennota geeft het kabinet aan dat het arbobeleid op een aantal punten verbetering behoeft zoals preventie, achterblijvende RI&E-verplichting, omgang met gevaarlijke stoffen, bedrijfsgezondheidszorg. Het streven is om de omvangrijke adviesaanvraag aan de SER nog in 2022 vast te kunnen stellen. De SER rondt namelijk binnenkort een onderzoek af naar een nieuw proces voor de meetmethode bij het vaststellen van haalbare grenswaarden, waarbij de Europese maat richtinggevend is.

Terugdringen subsidie praktijkleren onbegrijpelijk

Per 2023 zal naar verwachting nog maar maximaal 2.300 euro per leerplaats beschikbaar zijn voor leerbedrijven die een bbl-student begeleiden. Terwijl een leerbedrijf de afgelopen jaren nog de maximale 2.700 euro per leerplaats ontving. Een afname van 400 euro per bbl-plek dus. Den Boer: “Dit is onbegrijpelijk en een vreemde beslissing gelet op de arbeidsmarktkrapte. Onze lobby richt zich er dan ook op deze versobering op te kunnen vangen, desnoods via een andere subsidiepot. Praktijkleren blijft voor ons en vele andere de belangrijkste weg om jonge instroom in onze
sector te krijgen”.

Abrupt einde bpm-vrijstelling bestelauto’s per 2025

“Ook de afbouw van de bpm-vrijstelling in het Belastingplan 2023 vormt een knelpunt voor onze leden”, zegt Den Boer. “OnderhoudNL heeft met veel collega-branches de bpm-afbouw veroordeeld. Omdat het MKB nog niet zover is, 2025 komt veel te snel en het aanbod is nog te gering. Het kabinet ziet nu inderdaad af van de afbouw van de BPM-vrijstelling over drie jaar. Maar in plaats van een gespreide afbouw kiest ze voor afbouw ineens per 2025!. De belasting zal daarbij evenredig gemaakt worden aan de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Dit betekent dat nieuwe fossiel aangedreven bestelauto’s vanaf 2025 aanzienlijk duurder (gemiddeld 11 duizend euro) worden bij aanschaf. Daarnaast wordt het tarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers ook nog eens verhoogd. Naar 15% 2025 en bijna 22% in 2026. Hier hebben we vanuit MKB Nederland nog wat te doen”, zegt Den Boer beslist.

Vorig bericht Webfleet introduceert PRO M, een compacte Driver Terminal
Volgend artikel Entertainmentbranche kan zich verzekeren tegen pandemie of epidemie

Nu op WijNoordHolland