Duurzaam

NVDE presenteert de ‘Actieagenda kortere doorlooptijden’

Voorstellen om voorbereiding van duurzame energieprojecten flink te versnellen

NVDE presenteert de 'Actieagenda kortere doorlooptijden

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) presenteert de ‘Actieagenda kortere doorlooptijden energietransitieprojecten‘. In de agenda doet de NVDE voorstellen om de voorbereiding van duurzame energieprojecten flink te versnellen. Nu duurt dat soms wel acht of tien jaar. “Laten we streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen. Het liefst draaien binnen vier jaar de molens en de zonnepanelen, staan de transformatorhuisjes er, is de geothermie-put geboord en liggen de kabels en warmteleidingen dan onder de grond,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. Samenwerking tussen overheden, netbeheerders en bedrijfsleven is hierin cruciaal.

De NVDE stelt de Actieagenda voor vanuit haar leden die dagelijks met de voeten in de modder van de energietransitie staan: denk aan energieleveranciers, projectontwikkelaars en netbeheerders die dagelijks projecten voor duurzame energie ontwikkelen en uitvoeren, in alle sectoren. Focus op de uitvoering en het wegnemen van praktische obstakels zullen ook voor de nog te vormen nieuwe regering belangrijk zijn. “Veel mensen en bedrijven willen graag, maar lopen vast op dit soort onbedoelde hindernissen. Die moeten we dus oplossen om de vaart erin te houden,” zegt Van der Gaag.

EU vraagt snellere procedures

De EU vraagt ook om versnelling van procedures van lidstaten. Zo moet de tijd voor procedures in ‘Renewables acceleration areas’ flink simpeler en korter. Hernieuwbare energie, opslag en de netaansluiting vormen een ‘overriding public interest’ en moeten daarom prioriteit krijgen bij de weging ten opzichte van andere regelgeving (bv natuur, habitat).

Voorbeelden uit de actieagenda

De NVDE stelt in de Actieagenda bijvoorbeeld voor:

  • Geef zoekgebieden de status van ‘acceleration areas’ zoals genoemd in RepowerEU en de hernieuwbare energierichtlijn RED3. Dit creëert meer duidelijkheid over simpelere en mogelijk kortere procedures.
  • Versnel de politieke besluitvorming over energieprojecten vanuit de verschillende overheden.
  • Begin elk project met een gezamenlijke projectorganisatie, inclusief participatieplan en harde planning, waar alle partijen zich aan houden.
  • Deel meer en makkelijker informatie tussen overheden, netbeheerders en bedrijven.
  • Extra ondersteuning voor overheden die het klimaat en energiebeleid uitvoeren. Ook bedrijven dragen hier waar het kan aan bij.
  • Training “druk de doorlooptijden” waarin bedrijven, netbeheerders en overheden samen leren versnellen in de praktijk.
  • Bedrijven en netbeheerders spannen zich in om de kwaliteit van hun vergunning- en subsidieaanvragen te verbeteren.
  • Start een expertpool van juristen en rechters met specialistische kennis over energieprojecten. Kijk of je uitspraken kunt bundelen om slim met schaarse capaciteit om te gaan en versnel waar mogelijk beroep- en bezwaarprocedures.

Achtergrond van de actieagenda

Uit een studie van CE-delft uit 2021 blijkt dat de realisatie (dus van initiatief tot en met bouw) van grote projecten in de energietransitie vaak 8 à 10 jaar duurt. Een Klimaatcoalitie van bedrijven en de NVDE riep eerder al op tot snellere besluitvorming en een andere werkwijze voor versnelling. Op dinsdag 22 november 2022 kwamen overheden, netbeheerders en bedrijfsleven op managementniveau bijeen voor een rondetafelgesprek onder leiding van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende over het versnellen van doorlooptijden. In 2023 werden de plannen uitgewerkt in verschillende werksessies en rondetafels, waar alle relevante partijen voor zijn uitgenodigd. Input hieruit is verwerkt in deze Actieagenda

Vorig bericht Paul Dijkstra financieel directeur bij Hoorne Vastgoed
Volgend artikel Uitgeester wint landelijke titel ‘TopCoach van het Jaar 2023’

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland