HR

MVO Nederland pleit voor langetermijnperspectief

Samen met 10 CEO’s stelde de organisatie een manifest

MVO Nederland pleit voor langetermijnperspectief

Utrecht,
MVO Nederland pleit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een perspectief op een natuurpositief Nederland. Samen met 10 CEO’s stelde de organisatie een manifest op waarin ze niet alleen vertelt hoe een natuurpositief Nederland eruit kan zien, maar ook hoe daar te komen is via een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Roel Nozeman – hoofd team Biodiversiteit van ASN Bank – overhandigde het manifest namens de ondertekenaars aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Dit deed hij tijdens COP15, de internationale biodiversiteitstop in Montreal, Canada.

In het manifest laten de bedrijven horen wat ze zelf bijdragen aan een natuurpositief Nederland en spreken ze ambitieuze doelen uit die moeten gelden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De afspraken die op de COP15 worden gemaakt zijn daarvoor dus ook relevant. De bedrijven nemen zelf het voortouw door hun impact op de natuur inzichtelijk te maken en te sturen op een natuurpositieve bedrijfsvoering. Vanuit de overheid vragen ze niet alleen om de integrale langetermijnvisie, die ze in samenwerking met de overheid willen ontwikkelen, maar roepen ze bijvoorbeeld ook op om schadelijke subsidies af te bouwen.

“Het verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen is een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Het is ook een wezenlijk risico voor het bedrijfsleven. Daarom is het van cruciaal belang dat ook bedrijven gaan handelen vanuit het belang van de natuur. Dat de CEO’s van tien grote bedrijven hun rol pakken en biodiversiteit meenemen in hun bedrijfsvoering is dan ook geweldig. Ook rapporteren ze over hun acties voor de natuur. Niet voor niets ondertekenen we dit manifest van harte – ook vanuit de tweeduizend andere bedrijven in ons netwerk”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Vorig bericht Nederlands Caeli helpt UBS met satellietdata
Volgend artikel Clarity benoemt Yu Mee Koning-Liem als Account Director

Nu op WijNoordHolland