Textiel

Metropool Amsterdam neemt voortrekkersrol in circulair textiel

Claire Teurlings (Amsterdam Economic Board) en Bart Kruijssen (PwC) over route naar circulair textiel

Amsterdamse metropool neemt voortrekkersrol in circulair textiel

Amsterdam,
De Metropool Amsterdam als koploper in een fundamenteel andere, circulaire textielsector: dat is de ambitie van een groot netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit de regio. Inspirerende circulaire esthetiek en forse opschaling van recycling zijn de speerpunten van de nieuwe visie. Een gesprek met mede-initiatiefnemers Bart Kruijssen (PwC) en Claire Teurlings (Amsterdam Economic Board). “Ik hoop dat bedrijven vanuit intrinsieke motivatie hun businessmodellen eens goed gaan bekijken.”

De Metropool Amsterdam is een vooraanstaande regio op het gebied van textiel en mode. Zo’n kwart van de Nederlandse textielindustrie heeft hier haar thuis en samen zorgen deze bedrijven voor zo’n 10.000 directe en nog eens 10.000 indirecte banen. Maar de sector heeft ook een keerzijde: er zijn veel sociale misstanden in de textielketen en de sector staat in de top 3 van meest vervuilende sectoren ter wereld. De belangrijkste redenen daarvoor zijn CO2-uitstoot, waterverbruik en -vervuiling en afvaIproductie. Alleen al in onze regio wordt jaarlijks zo’n 36 miljoen kilo textiel afgedankt, waarvan tweederde in het restafval eindigt.

Green Deal Circulair Textiel

Deelnemers aan de Green Deal Circulair Textiel werkten de afgelopen maanden aan een radicaal nieuwe visie op de toekomst van deze veelzijdige sector, op initiatief van de Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam en het MRA Bureau. In verschillende sessies werkten bedrijven, overheden en kennisinstellingen in gesprek over deze visie, onder meer in het Experience Center van PwC. Het ambitieuze doel: in 2030 is de textielsector in de regio voor 70 procent circulair, om daarna zo snel mogelijk volledig circulair te worden.

“Maar belangrijker nog dan dit cijfer is dat we een fundamentele verandering in de textielindustrie teweeg brengen”, zegt Claire Teurlings, lead circulaire economie bij de Amsterdam Economic Board. “Met lineair textiel richten we op alle fronten te veel schade aan, dat moet radicaal anders.” “En voor zo’n fundamentele verandering moet je massa maken”, vult Bart Kruijssen, partner bij PwC aan. “Natuurlijk, er zijn kleine initiatieven nodig om te kijken wat wel en niet werkt. Daarvan zien we er gelukkig al veel in de regio. Maar we moeten ook opschalen en om dat weloverwogen te kunnen doen hebben we deze visie en roadmap nodig.”
Dinsdag 19 april nam de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck de visie en roadmap in ontvangst, tijdens het ‘REFLOW Circular Textile Festival’ in Pakhuis de Zwijger.

 

Circulaire esthetiek en hoogwaardige recycling

De initiatiefnemers richten zich in hun visie op twee speerpunten: circulaire esthetiek en het opschalen van hoogwaardige recycling. Het eerste speerpunt moet het beeld van mode en textiel veranderen, onder meer door een platform op te zetten dat een inspirerend, circulair modebeeld uitdraagt. Teurlings: “We hebben hier in de regio veel koplopers rondom circulaire mode en we zien dat daar een ander soort mode, een andere soort ontwerptaal ontstaat. We willen op het platform zowel consumenten, ontwerpers als de industrie inspireren, maar ook heel praktische kennis delen over bijvoorbeeld een circulaire supply chain.”

Vorig bericht Sustenso bouwt biovergister bij InVesta in Alkmaar
Volgend artikel 3 bedrijven failliet verklaard afgelopen week in Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland