Nieuws

LTO Noord werkt aan model voor meer inzicht in opwek en verbruik elektriciteit

LTO Noord zet in op het ontwikkelen van een model om per bedrijf in beeld te brengen wanneer en hoeveel energie wordt opgewekt en verbruikt op het bedrijf.


LTO Noord

Voor dit model van LTO Noord wordt een aantal praktijkstudies uitgevoerd en kunt u als ondernemer inzicht krijgen in de eigen situatie.

Afgelopen jaar is een flinke toename geweest in het realiseren van energieopwekking door agrarische ondernemers. Veel daken zijn volledig of deels benut voor de opwek van zonne-energie. De ondernemers die op dit moment alleen het ‘eigen verbruik’ hebben afgedekt met de panelen maken gebruik van de salderingsregeling. Deze komt echter vanaf 2023 te vervallen.

Aan het eind van het jaar kunnen de zelfgeproduceerde kilowatturen worden verrekend met de aangekochte eenheden. Over elke aangekochte kWh betaalt een ondernemer belasting, over de geproduceerde niet. Door het verrekenen hoeft u minder belasting te betalen. Bijna alle geproduceerde energie gaat het net in en op de momenten dat de zon niet schijnt wordt energie aangekocht.

Na 2023 mag nog maar een percentage van de geproduceerde kilowatturen worden verrekend, en elk jaar wordt dit percentage lager. Daarmee is het van groot belang dat er geen energie hoeft te worden aangekocht maar dat deze direct wordt verbruikt. Dat blijft lastig omdat het merendeel van de energie per bedrijf wordt verbruikt op andere momenten dan midden op de dag (melkveehouderij) of in andere maanden (akkerbouw).

LTO Noord zet in op het ontwikkelen van een model om per bedrijf in beeld te brengen wanneer en hoeveel energie wordt opgewekt en verbruikt op het bedrijf. Voor dit model wordt een aantal praktijkstudies uitgevoerd en kunt u als ondernemer inzicht krijgen in de eigen situatie. Binnen deze praktijkstudie krijgt u inzicht in het profiel en hoe u dit verder kunt optimaliseren.

Aanmelding pilot

Bent u ondernemer die inzicht wil krijgen in het energieprofiel van uw bedrijf? En gericht advies wil ontvangen over de mogelijkheden dit te optimaliseren? Ondernemers die mee willen doen aan deze pilot kunnen zich aanmelden bij Erwin Haveman, projectadviseur Klimaat en Energie in West Nederland via ehaveman@ltonoord.nl. Voor de praktijkstudie wordt één bedrijfsbezoek afgelegd.

Vorig bericht Jaap Bond wil Topsector Tuinbouw regionaal profileren
Volgend artikel Jobbird.com brengt met herlancering ode aan ‘normaal’ werk

Nu op WijNoordHolland