Innovatie

Kenniscoalitie: ‘Nationaal Groeifonds essentieel voor ‘ASML’s’

De Tweede Kamer moet vol inzetten op het behoud van en aantrekken van nieuwe R&D-intensieve bedrijven

Kenniscoalitie

Den Haag,
De Tweede Kamer moet vol inzetten op het behoud van en aantrekken van nieuwe R&D-intensieve bedrijven. Die oproep doet Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers.

Voor publiek-private samenwerking in Research & Development (R&D) zijn grootschalige investeringen vanuit de overheid van groot belang, zoals het Nationaal Groeifonds. Daarom pleit de Kenniscoalitie voor structurele investeringen voor productiviteitsverhoging: de Tweede Kamer moet vol inzetten op het stimuleren van private R&D-uitgaven. Zoals het Nationaal Groeifonds, dat met gerichte investeringen in kansrijke sectoren ook extra investeringen van bedrijven stimuleert. Hiermee worden bruggen tussen wetenschap, innovatie en toepassing geslagen.

Wereldtop

‘Investeringen in publiek-private samenwerking leveren geld op, tonen diverse studies keer op keer aan. Recent onderzoek laat zien dat iedere euro die tot 2035 vanuit het Groeifonds wordt geïnvesteerd 4,60 euro aan bbp-rendement oplevert,’ aldus Marcel Levi namens de Kenniscoalitie. ‘Het Nationaal Groeifonds is essentieel voor ons land om onze positie aan de wereldtop te behouden op wetenschappelijk en technologisch gebied. Dit soort instrumenten leidt tot behoud van en aantrekken van nieuwe R&D-intensieve bedrijven. Door vanuit de overheid gerichte grootschalige thematische impulsen te geven, stimuleren we extra private R&D investeringen.

Met het NXTGEN Hightech project alleen al, een van de Groeifondsprojecten, wordt bijvoorbeeld €0,7 miljard private R&D uitgaven aangejaagd. De ‘nieuwe ASML’s’ die hieruit voortkomen zullen eigenstandig bijdragen aan de groei van het aandeel van private R&D.’

Niet op koers

Ook na 2028 dienen de investeringen te worden voortgezet, stelt de Kenniscoalitie voor. Want Nederland heeft zich als doel gesteld toe te werken naar een investering van 3% van het bruto binnenlands product (bbp) in onderzoek en ontwikkeling (R&D) in 2030, de Lissabondoelstelling, maar ligt niet op koers. In landen om ons heen ligt het percentage al hoger dan 3%. Mondiaal gezien en in Europa dreigt Nederland achterop te raken.  Het streefpercentage van 3% bestaat voor 1% uit uitgaven van de overheid en voor 2% aan uitgaven door het bedrijfsleven. Dat laatste cijfer stokt nu op 1,3%.

Over de Kenniscoalitie

De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers en bestaat uit Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen (VH), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, ZonMw, VNO-NCW, MKB Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie). De Kenniscoalitie streeft gezamenlijk naar optimale omstandigheden om onderzoek en innovatie in Nederland te laten bloeien en fungeert als gesprekspartner voor de overheid.

 

Vorig bericht 32,5 miljoen voor een beter leef- en ondernemersklimaat
Volgend artikel Lidl Avenhorn heropent vrijdag

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland