Subsidie

JTF-subsidie voor Brightlands Circular Space

Bouw demonstratiefaciliteit voor circulaire plastics start in najaar

JTF-subsidie voor Brightlands Circular Space

Foto: Brightlands Circular Space

Brightlands Circular Space ontvangt een subsidie van 5 mln. Euro uit het Europese Just Transition Fonds (JTF) voor een sorteerinstallatie als onderdeel van de volledig circulaire demonstratiefaciliteit voor plastics op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Dat heeft Stimulus, de organisatie die het JTF-programma voor Zuid-Nederland, waaronder dat van de Provincie Limburg, namens de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoert, bekendgemaakt.

Volledig circulaire demonstratiefaciliteit voor plastics

Samen met een bijdrage van de Brightlands Circular Space consortium partners, is hiermee de financiering voor een ultramoderne installatie om ingezameld plastic afval beter en efficiënter te sorteren gerealiseerd. De bouw van ’s werelds eerste volledig circulaire, open toegankelijke demonstratiefaciliteit voor plastics start voor het einde van dit jaar en is in 2026 gereed.

Brightlands Circular Space

Brightlands Circular Space is een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, Maastricht University en TNO. Het initiatief richt zich op systeem integrale samenwerking, design en re-design, nieuwe verdienmodellen, geavanceerde faciliteiten en recycling-technologieën om de grondstoffen-cirkel te sluiten en afval te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. De demonstratie faciliteit dient als een internationaal knooppunt voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek om samen te werken aan circulaire plastics op pre-industriële schaal met gebruik van industriële equipment. Voor de realisatie van een belangrijk deel hiervan, heeft Brightlands Circular Space in November 2023 een subsidie van het Nationaal Groeifonds toegekend gekregen.

Demonstratiefaciliteit

De demonstratiefaciliteit bestaat in totaal uit 4 verschillende maar onlosmakelijk verbonden faciliteiten, samen ter grootte van acht voetbalvelden: het House for Circular co-creation, de Skid, pilot en demonstratie faciliteit, de Polymer Processing faciliteit en de Plastic Waste Preprocessing faciliteit.

Plastic Waste Preprocessing faciliteit

Met de verkregen JTF- subsidie voor een geavanceerde sorteerinstallatie kan de laatstgenoemde faciliteit gerealiseerd worden. Een essentieel onderdeel van het proces om te komen tot volledig circulaire plastics. Het beter en efficiënter sorteren van ingezameld plastic is de eerste stap naar hergebruik van materialen en daarmee vermindering van de CO2 uitstoot. Veel huishoudelijk afval is niet geschikt voor hergebruik, omdat het te vervuild is. Het bevat bijvoorbeeld stukjes ijzer of voedselresten. Mede daarom eindigt maar liefst 70 procent van het ingezamelde plastic afval in Europa in de verbrandingsoven. Dat moet snel anders. De sorteerinstallatie van Brightlands Circular Space zal mede op basis van analyse en gebruik van grote hoeveelheden data – oftewel machine learning – het sorteren van ingezameld plastic afval verder perfectioneren.

 Just Transition Fund

Het JTF is een Europees fonds dat zorgt voor een rechtvaardige transitie en draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het is onder andere bedoeld voor productieve investeringen in onderzoek en innovatie van de regionale economie.

‘Bijdrage van JTF-Fund is een essentiële stap’

Lia Voermans, voorzitter Stuurgroep Brightlands Circular Space: “Als stuurgroep zijn we uiteraard bijzonder blij met deze JTF-toekenning. Ons uiteindelijke doel is om vanuit huishoudelijk afval kwalitatief hoogwaardige recyclebare voedselverpakkingen te maken. De bijdrage van het JTF-Fund is een nieuwe en essentiële stap in de ontwikkeling van Brightlands Circular Space om dit doel te bereiken. Het is bovendien een vervolgstap in de uitbouw van het ecosysteem van Brightlands Chemelot Campus en de ambitie om wereldwijd leidend te zijn op het gebied van circulaire materialen en duurzame chemie. Voor het einde van het jaar starten we met de bouw. We ontmoeten veel enthousiasme van zowel publieke als private stakeholders in de regio en daarbuiten om deel uit te maken van onze expeditie en samen op te trekken. Dat geeft veel vertrouwen. Brightlands Circular Space kan daarmee een belangrijke rol spelen op weg naar een circulaire economie.”

Vorig bericht 14 faillissementen in week 16 in Noord-Holland
Volgend artikel Whello biedt nieuwe medewerker ruimte voor side-hussles

Nu op WijNoordHolland