ICT

Jonge SaaS-ondernemers kiezen vaker voor vroege verkoop

Trend wordt gedreven door verschillende factoren

SaaS-ondernemers

Recente trends in de software-industrie tonen een significante verschuiving in de leeftijd waarop SaaS-ondernemers kiezen om hun bedrijven te verkopen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van ondernemers die hun bedrijf verkopen, gestaag afneemt, een trend die zich sterk manifesteert in de Software as a Service (SaaS) sector.

Verkopers jonger dan 50

In 2005 lag de gemiddelde leeftijd voor het verkopen van een bedrijf rond de 60 jaar, terwijl dit in 2019 daalde naar ongeveer 55 jaar. Vandaag de dag zien we echter dat de gemiddelde SaaS-ondernemer nog vroeger begint met de verkoop van zijn bedrijf. Dit jaar was geen enkele ondernemer ouder dan 50.

Deze trend wordt gedreven door verschillende factoren:

In de afgelopen jaren heeft M&A boutique SaaS-ondernemers geholpen met de verkoop van hun bedrijf. Het bedrijf ziet daarbij de volgende trends:

  • Hoge vraag naar softwarebedrijven: Er is een aanzienlijke vraag naar SaaS-bedrijven vanwege hun repeterende inkomsten en de aantrekkelijkheid van het ‘kraaltje rijgen’ (buy-and-build) model binnen de private equity.
  • Stijgende populariteit pre-exits: Ondernemers kiezen er steeds vaker voor om een deel van hun bedrijf vroegtijdig te verzilveren, gevolgd door een tweede exit na 5 tot 7 jaar samenwerking met een (strategische) koper/ investeerder.
  • Bewustwording en volwassenheid van de markt: Met de groei van M&A en private equity fondsen zijn ondernemers zich meer bewust van de mogelijkheden tot vroege verkoop.

De observaties

Toch blijkt uit de observaties dat veel SaaS-ondernemers niet optimaal voorbereid zijn op een verkoop. Veel voorkomende valkuilen zijn onrealistische verwachtingen, een gebrek aan het verkoopklaar maken van het bedrijf, en een te sterke afhankelijkheid van de ondernemer zelf. Naast deze trends, wijzen recente gegevens erop dat ondanks de dominantie van Generatie X en babyboomers in het kleine bedrijfsleven, er een duidelijke opkomst is van jongere ondernemers, met name millennials, in de SaaS-sector.

Anno1982.nl

Om deze uitdagingen te overwinnen, kan er worden gewerkt met Anno1982.nl, een bedrijf dat focust op bedrijfsovernames. Anno1982.nl wordt gedreven door (ex-)ondernemers die ervaring hebben met de verkoop van hun eigen bedrijf. Deze kennis zetten ze in door een klantgerichte aanpak, het vereenvoudigen van complexe zaken en het bieden van helderheid aan ondernemers. Met hun nulmeting kijken ze hoe ‘exit ready’ een onderneming is en bepalen ze de exit strategie.

Trends en gegevens

De leeftijd van ondernemers die hun bedrijven verkopen of leiden varieert, maar er zijn enkele interessante trends en gegevens die een licht werpen op de huidige stand van zaken:

  • Generatieverdeling van Ondernemers: In 2023 worden kleine bedrijven voornamelijk geleid door personen uit Generatie X en babyboomers, die samen 86,8% van de kleine bedrijfseigenaren uitmaken. Dit plaatst de gemiddelde leeftijd van bedrijfseigenaren tussen de 43 en 77 jaar​​.
  • Opkomst van Jonge Ondernemers: Millennials, variërend in leeftijd van 27 tot 42 jaar, vertegenwoordigen 12,9% van de kleine bedrijfseigenaren, wat een aanzienlijke toename is vergeleken met het voorgaande jaar. Dit wijst op een toenemende interesse van millennials in het ondernemerschap. Bovendien wordt verwacht dat de gemiddelde leeftijd van nieuwe bedrijfseigenaren rond de 34 jaar zal liggen​​.

Deze gegevens suggereren dat, hoewel de meerderheid van de kleine bedrijven nog steeds wordt geleid door oudere generaties, er een duidelijke trend is naar jongere ondernemers, vooral onder millennials. Dit kan de indruk ondersteunen dat met name in sectoren zoals SaaS, jongere ondernemers vaker hun bedrijven verkopen of succesvol leiden.

Vorig bericht Provincie Noord-Holland voert oeverwerkzaamheden emissievrij uit
Volgend artikel Velsertunnel (A22): Onderhoud van 11 t/m 14 december 2023

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland