Duurzaamheid

Investeringsopgave van ruim €50 miljard voor overgang naar elektrisch vervoer

Totale investeringskosten voor overstap van diesel naar elektriciteit zullen transportsector ruim 50 miljard euro kosten

Investeringsopgave van ruim €50 miljard voor overgang naar elektrisch vervoer

De totale investeringskosten voor de overstap van diesel naar elektriciteit zullen de transportsector ruim 50 miljard euro kosten. Dit is een van de conclusies van een nieuw sectoronderzoek naar transport en bedrijfsvoering door TVM en ING.
Op woensdag 22 november 2023 presenteren ING en TVM verzekeringen op de Lean and Green Conference Summit 2023 een nieuwe sectorstudie getiteld ‘Verleg je horizon/Grotere kapitaalbehoefte dwingt sector verder vooruit te kijken’. Uit het sectoronderzoek blijkt de toename van kosten, de maatschappelijke uitdagingen die hieraan ten grondslag liggen en hoe de leiders van de transportsector dit doen. Het laat duidelijk zien welke strategische ontwikkelingsmogelijkheden bedrijven kunnen benutten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en geeft hen de instrumenten om dat te doen.

Aanleiding

Het aanpakken van deze maatschappelijke en economische uitdagingen vergt aanzienlijke investeringen, waardoor de kosten zullen stijgen. De inflatie komt niet alleen door de oorlog in Oekraïne, maar ook de prijzen stijgen door de energietransitie, de zwakke arbeidsmarkt en de digitalisering van de sector. Dit komt tot uiting in hogere premies, hogere brandstofprijzen en voertuigprijzen. De aanschafkosten en rente op nieuw materieel, maar ook de reparatie- en onderhoudskosten (garagepersoneel, onderdelen, banden) zijn aanzienlijk gestegen.

Er wordt voorspeld dat er in 2030 ruim 11.000 zero-emissie vrachtauto’s (boven de 3.500 kg) nodig zullen zijn om het groeiende aantal lege ruimtes te bevoorraden. Panteia schat de kosten van de 11.000 ZE-voertuigen, inclusief de benodigde betaalinfrastructuur, op 3,3 miljard euro. Het ombouwen van alle transportvoertuigen van diesel naar elektrisch zou een extra kostenpost van 33,6 miljard euro met zich meebrengen. Dit betekent een meerprijs van circa 200.000 euro per voertuig (boven 3.500 kg). Dit omvat onder meer het investeren in duurdere voertuigen en het kopen van infrastructuur. De 33,6 miljard euro komt bovenop de 20,6 miljard euro die het ‘normaal gesproken’ zou verliezen als het al zijn vrachtvoertuigen zou vervangen door dieselvoertuigen. De totale investeringskosten voor de aanschaf van al deze elektrische goederenvervoermiddelen bedragen 54,2 miljard euro. Bedrijven en transportbedrijven staan ​​voor grote financiële uitdagingen.

Onzekerheid

Deze maatschappelijke en economische uitdagingen voeden de onzekerheid voor de sector. Veel bedrijven en transportbedrijven worstelen met vragen als wanneer en hoe te investeren in niet-leverbare voertuigen, hoe de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen en hoe dit onze bedrijfsvoering zal beïnvloeden. Andere gerelateerde vragen zijn: wat zullen de nieuwe kabinetten doen en welke weg zullen de nieuwe technologieën volgen als ze zich verspreiden?

Deze sociale en economische uitdagingen vergroten de volatiliteit van de sector. Veel bedrijven en transportbedrijven worstelen met vragen als wanneer en hoe te investeren in niet-leverbare voertuigen, hoe de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen en hoe dit onze bedrijfsvoering zal beïnvloeden. Andere gerelateerde vragen zijn: wat zullen de nieuwe kabinetten doen en welke weg zullen de nieuwe technologieën volgen als ze zich verspreiden? Het belangrijkste vraagstuk is nu dat bedrijven zich zorgen moeten maken over de gevolgen van deze stijging van de kosten, de daarmee samenhangende financiële problemen, de energietransitie, de arbeidsmarkt en de uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt.

Terwijl de transportkosten blijven stijgen, richten veel bedrijven zich op het verbeteren van de efficiëntie en schaalvoordelen om prijsstijgingen op te vangen. Gezien de inflatie zal dit niet lang houdbaar zijn. De financiële problemen van bedrijven nemen toe en nu is het tijd om zich voor te bereiden. Machiel Bode, sector banker Transport, Logistiek & Mobility bij ING Nederland:

“Het belang van verandermanagement neemt toe. Het aantal ontwikkelingen volgt elkaar sneller op dan in het verleden. Vandaar dat bedrijven sterker moeten inzetten op het direct kunnen inspelen op wat er komt. Vergaande digitalisering is hiervoor absolute vereiste.”

Ronald Kuipers, commercieel directeur Nederland bij TVM verzekeringen:

“Bedrijven moeten snel kunnen op- en afschalen om bedrijfsrisico’s te verkleinen. Succes is afhankelijk van de wendbaarheid van de organisatie in veranderende omstandigheden.“

De sectorstudie

De sectorstudie ‘Verleg je horizon/ Grotere kapitaalbehoefte dwingt sector verder vooruit te kijken’ is in opdracht van ING en TVM door Panteia uitgevoerd. Aan het onderzoek heeft een groot aantal koplopers uit de sector vanuit diverse disciplines en deelmarkten meegewerkt.

Dit rapport kan beleidsmakers helpen een uniform raamwerk te creëren waarin bedrijven het geld kunnen uitgeven dat ze nodig hebben om de energietransitie, digitalisering en medewerkerstevredenheid te realiseren. Doorbraaksessie tijdens de Lean and Green Conferentie op 22 november. In een interactieve sessie op de Lean and Green Conferentie op woensdag 22 november gaan leerpromotors Thomas van Noort (TVM) en Machiel Bode (ING) in op het concept en de motivatie van leren. Deelnemers in deze fase zijn actief in het programma.

Vorig bericht Top 5 gelezen artikelen op WijNoordHolland van afgelopen week 47
Volgend artikel Nachtelijke werkzaamheden Rijkerweg (N201) bij Schiphol-Rijk

Nu op WijNoordHolland