Infra

Heijmans staat er fundamenteel goed voor

Alle bedrijfsstromen leverden gezonde prestaties in eerste halfjaar 2022

Heijmans goed huidige markt

Heijmans heeft solide prestaties geleverd in de eerste zes maanden. Het bedrijf staat er fundamenteel goed voor, met name in de huidige marktsituatie. Alle bedrijfsstromen leverden gezonde prestaties in het eerste halfjaar van 2022. Hierdoor blijft de omzet- en resultaatsontwikkeling in lijn met de outlook die Heijmans voor het hele jaar heeft afgegeven. 

Kernpunten

  • Onderliggende EBITDA alle bedrijfsstromen binnen strategische bandbreedtes
  • Netto resultaat € 30 miljoen (t.o.v. € 10 miljoen H1 2021)
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,2 miljard
  • Cashpositie ontwikkelt zich aanhoudend positief
  • Overname Dynniq Energy is eind juni afgerond
  • Outlook voor 2022 wordt gehandhaafd

Ton Hillen, CEO Heijmans:

“Heijmans heeft solide prestaties geleverd in de eerste zes maanden. We staan er fundamenteel goed voor, met name in de huidige marktsituatie. Alle bedrijfsstromen leverden gezonde prestaties in het eerste halfjaar van 2022. Hierdoor blijft onze omzet- en resultaatsontwikkeling in lijn met de outlook die we voor het hele jaar hebben afgegeven. In een tijd waarin we ons bewust zijn van uitdagende macro-economische omstandigheden, is dat een compliment aan onze organisatie. Onveranderd is onze focus op de verhouding tussen risico-acceptatie en verdienvermogen. We hebben een goed gevuld orderboek. Wij blijven inzetten op marge boven volume, en ook met die insteek constateren we dat het orderboek kwantitatief op peil blijft. Het feit dat bijna 30% van onze omzet recurring is en niet projectmatig, verhoogt de voorspelbaarheid en helpt het risicoprofiel te verlagen.

Heijmans heeft goed werkgeverschap, betrokkenheid en het zijn van een sociaal menselijk bedrijf hoog zitten. Daarom hebben onze medewerkers tot het middenkader, in tijden van fors gestegen energietarieven en inflatie, in juni een eenmalige compensatie ontvangen. Ook is de werkgerelateerde reiskostenvergoeding naar boven aangepast. We zijn zuinig op onze mensen en bieden een aantrekkelijk werkklimaat. Het is belangrijk voor onze mensen dat er in de sector al duidelijkheid is over de nieuwe CAO, die 1 januari 2023 ingaat. De druk op de arbeidsmarkt neemt duidelijk toe, maar in die context weet Heijmans zich goed staande te houden en is het personeelsverloop beheersbaar. We worden gezien als een aantrekkelijke werkgever met oog voor een gezonde leefomgeving en we werken er met overtuiging aan om de meest aantrekkelijke werkgever in de bouw- en infrasector te zijn.”

Veiligheid

Terugkijkend op veiligheid in het eerste halfjaar is de onderneming niet tevreden. Bovenal, omdat begin maart het bedrijf was opgeschrikt door een dodelijk ongeval van een medewerker bij een onderaannemer op een werk van Infra op de N3 bij Dordrecht. Heijmans haar gedachten zijn nog altijd bij de familie. Wederom was dit een confrontatie met het gevaar in de sector en de niet-onderhandelbare noodzaak van focus op veiligheid. Veiligheid blijft onverminderd prioriteit: of er wordt veilig gewerkt, of helemaal niet. Met extra inspanningen binnen de organisatie, gesteund door de afdeling Kwaliteit & Veiligheid, legt Heijmans hierop in de tweede helft van 2022 nog meer nadruk. De grootste uitdaging om de gestelde doelen te bereiken, zit in het vergroten van proactief veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag.

Overname Dynniq Energ

Heijmans kondigde half mei de overname aan van Dynniq Energy, onder de opschortende voorwaarde dat de ACM goedkeuring zou verlenen op basis van een concentratiebesluit. Dynniq Energy is specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens. De goedkeuring is op 16 juni verleend en op 23 juni is het overnameproces afgerond. Daarmee versterkt Heijmans haar positie als integrale speler op de markt voor de aanleg en instandhouding van energie-infrastructuur. De overname is in de H1 2022 balans verwerkt. De energie-infrastructuur is één van de strategische groeipijlers van Heijmans Infra. Nederland staat voor een grote energietransitie en dat leidt versneld tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en aanleg van warmtenetten. Naast energietransport is er vanuit binnenstedelijke gebieden meer vraag naar verzwaring, capaciteit in netuitbreiding en beschikbaarheid van energie. Heijmans is al multidisciplinair actief op het gebied van transport en distributie van elektriciteit en staat door de overname van Dynniq Energy nog sterker gesteld.

Wintrack II

Heijmans is in hoger beroep gegaan in het dossier Wintrack II en is de in H1 2021 voorzichtigheidshalve genomen voorziening van € 34 miljoen voor het overgrote deel vrijgevallen (€ 19 miljoen). Er blijft een voorziening van € 15 miljoen staan.

Versnelde elektrificatie personenauto’s

Als makers van de gezonde leefomgeving heeft Heijmans de ambitie uitgesproken vanaf 2023 CO2-neutraal te willen zijn. Dat gebeurt op vier manieren: mobiliteit, materieel, bouwplaatsen en kantoren. Het bedrijf zet weer een stap in de goede richting met haar eigen mobiliteit. Per 1 januari 2023 kunnen medewerkers alleen nog een leasecontract voor elektrische personenauto’s kiezen. Huidige leasecontracten van brandstofauto’s worden ingekort. Het doel is dat Heijmans eind 2025 een emissievrij leasewagenpark kan hebben.

Verwachtingen

De outlook voor 2022 wordt gehandhaafd. De verwachting is dat de prestaties van H1 doorgetrokken kunnen worden naar het hele jaar. Naar verwachting zal de omzet licht stijgen. Bij Vastgoed en Bouw & Techniek wordt gerekend op groei, maar als gevolg van een verlaagd niveau aan grote infrastructurele werken zal de omzet bij Infra dalen. Daarnaast wordt gerekend op een vergelijkbare onderliggende EBITDA ten opzichte van 2021, exclusief de € 19 miljoen vrijval van de Wintrack II-voorziening. De lange termijn-vooruitzichten voor de sector blijven goed, gegeven de significante investeringen die vereist zijn om het woningentekort op te lossen, bescherming te bieden aan stijgende zeeniveaus, wisselende klimaatomstandigheden en het vormgeven van de energietransitie. Voor de woningmarkt is versnelling van de productie alleen mogelijk als een complex van factoren zich kan keren, zoals stikstof, het toevoegen van plancapaciteit, versnelling in ruimtelijke ordening en behoud van menskracht in de bouw. Op korte termijn zijn geopolitieke en macro-economische omstandigheden – waaronder de beschikbaarheid van materiaal en arbeid en stijgende grondstofprijzen – een uitdaging voor de hele sector. Om hier in te laveren, zitten we zogezegd kort op de bal en zijn we een wendbare organisatie die hands-on kan sturen waar nodig. Met een goed gespreid en gevuld orderboek staat Heijmans sterk gesteld, ook in een volatielere markt. De extra inzet en wendbaarheid van werknemers, geeft Heijmans vertrouwen in de toekomst.

Vorig bericht Woodstock ’69 Beste Paviljoen Noord-Holland 2022
Volgend artikel Laatste week vakantie in teken van H20 Game Festival Powered by VIL Advocaten

Nu op WijNoordHolland