Overheid

Gemeenteraad Zaanstad vóór herbenoeming burgemeester Jan Hamming

Burgemeester Jan Hamming blij en vereerd met vertrouwen van gemeenteraad

Gemeenteraad Zaanstad vóór herbenoeming burgemeester Jan Hamming

Zaanstad,
De gemeenteraad van Zaanstad heeft besloten om burgemeester Jan Hamming aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Zaanstad. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Menno de Haas: “de gemeenteraad heeft vanavond besloten dat hij graag verder gaat met Jan Hamming als burgemeester van Zaanstad. De gemeenteraad feliciteert hem van harte en ziet uit naar verdere samenwerking”.

‘Blij en vereerd’

Burgemeester Jan Hamming: “Ik ben blij en vereerd met het vertrouwen van de gemeenteraad. Dit zie ik als een aanmoediging om met dezelfde passie door te gaan zoals ik dat de afgelopen jaren heb gedaan. In contact met inwoners en ondernemers. Ik kijk er enorm naar uit om samen te blijven werken aan een Zaanstad dat een thuis is voor iedereen, een plek waar we je talenten zien en laten stralen. Een gemeenschap waar je trots kan zijn op wie je bent en waar je vandaan komt”.

Herbenoemingsprocedure

Op 27 september 2023 eindigt de eerste ambtstermijn van de burgemeester. De gemeenteraad moet uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen.
Begin 2023 is de vertrouwenscommissie, die bestaat uit raadsleden, namens de gemeenteraad gestart met de herbenoemingsprocedure. De vertrouwenscommissie heeft voor de gemeenteraad een verslag van bevindingen opgesteld. Dit verslag is in de raadsvergadering besproken. Vervolgens heeft de raad besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. Het raadsbesluit met een aanbeveling voor herbenoeming gaat via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt de burgemeester bij Koninklijk besluit benoemd voor een volgende termijn van zes jaar.

Vorig bericht Amsterdamseweg (N202) Velsen-Zuid in avond en nacht afgesloten
Volgend artikel Ontwikkelingen en kansen circulaire economie in Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland