Nieuws

Gemeenten in kop van Noord-Holland werken samen aan attractieve Noordzeekust

Ruim veertig projecten in jaarprogramma 2018 De Kop Werkt!


Provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon werken met De Kop Werkt! gezamenlijk aan de verbetering van het ruimtelijke-economisch klimaat van de regio. Hierbij ligt, naast kwaliteit van leefomgeving, arbeidsmarkt en bereikbaarheid, de focus op de economische speerpunten van deze regio; toerisme, agri en havengerelateerde bedrijvigheid. In 2018 zijn er ruim veertig projecten.

Attractieve Noordzeekust

In het jaarprogramma 2018 staat binnen het aandachtsgebied ‘attractieve Noordzeekust’ veel te gebeuren. Dit betreft met name investeringen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren voor zowel aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers en voor de leefbaarheid van bewoners. Zo zijn er projecten voor de dorpspleinen van Groote Keeten en Huisduinen en komt er een gebiedsvisie voor St. Maartenszee.

Toerisme, recreatie en leefbaarheid

Ook in het landelijke gebied staan in 2018 verscheidene investeringen op het programma. Om de toeristisch-recreatieve waarden te versterken, zoals binnen de agrarische sector (bijvoorbeeld verduurzamingsplan en Gezond lokaal voedsel) en leefbaarheid in de kernen (bijvoorbeeld met dorpsontwikkelingsplan Oudesluis, Huisvesting arbeidsmigranten en vrijkomende agrarische bebouwing). Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de mogelijkheden voor waterrecreatie en wordt dit jaar gestart met de projecten om de beleving van de IJsselmeerkust te versterken en het verbeteren van de vaarroutes zoals bij Kolhorn en tussen het Amstelmeer en IJsselmeer.

Haalbaarheid

Het bereikbaarheidsplan zal in samenwerking met Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland, in 2018 verder geconcretiseerd worden in een aantal infrastructurele ingrepen. De haalbaarheidsstudies zijn nu in gang gezet, in april worden de resultaten verwacht met wat er precies moet gebeuren en wat dat gaat kosten.

Het volledige jaarprogramma van De Kop Werkt! Is te vinden op de website www.publicize.nl/de-kop-werkt.

De Kop Werkt!

De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Zij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Vorig bericht Richard Emmerink interim Directeur Corporate Development Royal Schiphol Group
Volgend artikel AM match ontvangt keurmerk voor Sociaal Ondernemen

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland