Veerkrachtmaatregelen

Financiële ondersteuning voor ondernemend Heiloo

Tweede tranche Veerkrachtmaatregelen

Financiële ondersteuning ondernemend Heiloo

Heiloo,
Na negen bijdragen begin april, heeft het college besloten het Oranjebal, Stichting Jeugd Theater Heiloo, de Culturele Salon en de Witte Kerk financieel te ondersteunen. Samen krijgen deze vier organisaties € 7.500 vanuit de Veerkrachtmaatregelen. De gemeente nodigt organisaties en ondernemers uit om Heiloo een boost te geven en een aanvraag te doen. “De Veerkrachtmaatregelen blijken een succes. Het gaat snel met de verzoeken, bijna 40% van het budget is nu vergeven. Zo geven we Heiloo een boost na een lastige periode”, aldus wethouder Rob Opdam.

Nog € 53.500 beschikbaar voor Veerkrachtmaatregelen

De gemeente nodigt organisaties en ondernemers uit om Heiloo een boost te geven. Er is nog € 53.500 beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Daarvan is € 6.530 bestemd voor de promotie van cultureel aanbod,
€ 9.970 voor de huurcompensatie van extra dagen (bijvoorbeeld voor stellen licht/geluid, generale repetitie) bij beperkte bezetting van zalen, € 4.000 voor promotie van ondernemers en € 33.000 voor ondersteuning van evenementen.

Ondersteunde organisaties

Witte Kerk: € 1.000 voor promotie
De Witte Kerk biedt een podium aan kleinschalige concerten, voorstellingen en lezingen. Ondanks advertenties, een verbeterde website en een nieuwsbrief blijft het bezoekersaantal achter. Het college draagt € 1.000 bij voor digiborden, advertenties, posters, flyers en brochures.

Stichting Jeugd Theater Heiloo (SJTH): € 500 voor promotie
SJTH maakt normaalgesproken voorstellingen met circa 30 leden. Door corona is het ledenaantal teruggelopen naar 17. Ze willen met voorstellingen bezoekers én nieuwe leden werven. Daarvoor is promotiemateriaal nodig, zoals flyers, posters en een advertentie in de krant. Het college steunt hen met een bijdrage van € 500.

Culturele salon: € 3.000 voor organisatie en promotie event
De Bibliotheek Heiloo, Witte Kerk Heiloo, Theater de Beun en de Muziek- en Dansschool Heiloo organiseren samen de Culturele Salon. Op 5 zondagmiddagen in 2022 en 2023 komen onderwerpen aan bod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, literatuur, poëzie, zang, fotografie, film of muziek. Ook kunnen maatschappelijke thema’s, interculturele uitwisseling of de geschiedenis een plek krijgen. Met achteraf een discussie, muziek en/of een hapje en drankje.

Na de digitale sessies in 2021 kijkt men nu uit naar een vijftal programma’s in de Witte Kerk. Er zijn nog niet voldoende middelen om dit te realiseren. Naast de gemeentelijke bijdrage van € 3.000 gaat men ook fondsen werven.

Oranjebal Heiloo: € 3.000 voor organisatie en promotie event
De stichting Oranjebal organiseert jaarlijks op Koningsdag een festival in de wijk Ypestein. In de middag zijn er kinderspelletjes, in de avond treden muziekbands op. In 2022 is de dertigste editie. Het Oranjebal draait op vrijwilligers, het festival is gratis toegankelijk, de inkomsten bestaan uit de verkoop van consumpties (95%) en sponsoring (5%). Na 2 jaar geen Oranjebal merkt de stichting een terughoudendheid bij potentiële bezoekers en wil daarom inzetten op extra promotie.

Ten opzichte van 2019 zijn de kosten van een aantal leveranciers fors gestegen. Ook na een versobering van het Oranjebal en een kritische blik op alle kostenposten, is het festival nog niet kostendekkend. De gemeente springt bij door een bijdrage van € 2.000 voor de organisatie en € 1.000 voor de promotie.

Vorig bericht “In Noord-Holland is het stikstofgesprek veel opener”
Volgend artikel Lennart Schoemaker versterkt LDJ Tech PR

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland