Energie

Europa biedt kansen voor ontwikkeling energienetwerk

Provincie gebruik fossiele brandstoffen verminderen en wil klimaatneutraal zijn in 2050

Europa kansen ontwikkeling energienetwerk

De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn.

Voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is het cruciaal om te beschikken over een energie-infrastructuur die voldoende en flexibel energie levert. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, onderzochten trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) – waarvan de provincies Noord-Holland en Flevoland en 32 gemeenten deel uitmaken – de financieringskansen en -regels vanuit de Europese Unie met betrekking tot de ontwikkeling, het gebruik en de aanleg van energienetwerken.

In de podcast ‘Noord-Holland, Europa en de energie-infrastructuur’ gaan 4 trainees in gesprek met gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter over de uitkomsten van hun onderzoek. Welke mogelijkheden kwamen naar voren uit hun studie en de gesprekken die zij in Brussel voerden? En hoe kan de provincie daar op inspelen?

Vol elektriciteitsnet

De noodzaak van een goed energienetwerk wordt duidelijk nu het elektriciteitsnet op meerdere plekken in onze provincie vol zit, mede doordat veel bedrijven en huishoudens meer gebruik maken van elektriciteit in plaats van bijvoorbeeld gas. Daardoor moeten partijen die stroom geleverd willen krijgen vaak wachten op een aansluiting. Volgens het ‘first come first served’ principe dat in Nederland geldt, is de partij die zich eerder meldt, eerder aan de beurt voor een aansluiting. Partijen met een groot maatschappelijk belang, bijvoorbeeld een school of een ziekenhuis, moeten daardoor soms heel lang wachten op een aansluiting omdat andere partijen voorgaan.

De provincie Noord-Holland zou graag maatschappelijke belangen willen laten meewegen bij het maken van de keuze voor aansluitingen. Uit het onderzoek van de trainees blijkt dat Europese regelgeving inderdaad ruimte biedt voor Nederland om dit te doen.

Kansen benutten

Ook op het gebied van waterstof kan de provincie veel kansen benutten in Brussel. Om de industrie en transport te kunnen verduurzamen, wordt in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder hard gewerkt aan de productie van waterstof. Daarbij worden, om de gebouwde omgeving duurzaam te verwarmen en te koelen, in veel gemeenten warmte-koudenetten aangelegd. Op dit onderwerp liggen ook kansen in Brussel.

Vorig bericht Investeringsfonds PDENH nadert einde investeringsfase
Volgend artikel Dijk en Waard werkt aan bruisend Centrumwaard

Nu op WijNoordHolland