Nieuws

Economische visie Haarlem 2040

Groei van de stad vraagt om meer werkgelegenheid.


Haarlem
Het college van Haarlem wil een antwoord geven op de economische vragen die de verwachte groei van onze stad met zich meebrengen. Dit wil zij doen in een nieuw op te stellen Economische visie Haarlem 2040, samen met ondernemers, belangengroepen en partners in de stad.

Maar deze visie is niet alleen nodig omdat de stad groeit. Er is ook nieuw beleid nodig om te zorgen voor een toekomstbestendige economie en de versterking van het ondernemings-, vestigings- en investeringsklimaat in de hele stad. Het hoofddoel is behoud en aantrekken van werkgelegenheid.

Om te voorkomen dat alle (nieuwe) inwoners straks in de file staan onderweg naar werk is het noodzakelijk dat er meer werkgelegenheid in Haarlem bijkomt. Met de beperkte beschikbare ruimte is het een uitdaging om de woon-werk balans niet verder te laten verslechteren, de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie te realiseren, en een gezonde arbeidsmarkt dichtbij huis te houden.

Wethouder Economie Robbert Berkhout:
“Ik wil graag met zoveel mogelijk partijen in de stad in gesprek over wat onze economische uitdagingen en kansen voor de toekomst zijn.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te formuleren wat er nodig is zodat Haarlem straks niet alleen groeit maar ook bloeit.â€

Het college wil in het najaar van start gaan met de nieuw op te stellen economische visie en bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze moet vervolgens in 2019/2020 tot stand komen via een integrale aanpak en een actief participatietraject met de stad. Er vindt hierbij ook actief afstemming plaats met de regio. Daarnaast krijgt de visie nadere uitwerking in de nieuwe Detailhandelsvisie Haarlem, een nieuw Convenant Waarderpolder en een nieuwe Toeristische visie Haarlem.

Vorig bericht De sterren van de hemel koken met Lucas Rive en Peter Bruins
Volgend artikel GP Groot opent eerste publieke NXT snellader op bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar

Nu op WijNoordHolland