Ontwikkeling

Doorontwikkeling van brandweerorganisatie Noord-Holland Noord

Het traditionele organisatiemodel van de brandweer is niet opgewassen tegen de demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen

Doorontwikkeling van onze brandweerorganisatie

Noord-Holland,
De brandweerzorg in Noord-Holland Noord is uiterst fijnmazig georganiseerd met 52 brandweerposten. Doorontwikkeling van onze brandweerorganisatie.  De regio is trots op de 1200 brandweervrijwilligers en 250 beroepskrachten die zich inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Van oudsher

Van oudsher is de brandweer gericht op het bestrijden van incidenten zoals brand. Om dit te kunnen doen, beschikken alle posten over brandweermensen en -middelen die gericht zijn op het uitvoeren van dezelfde basistaken. De locatie van de brandweerposten is historisch bepaald is aan de hand van de gemeentegrenzen.

Niet opgewassen

De afgelopen jaren is gebleken dat dit traditionele organisatiemodel van de brandweer niet opgewassen is tegen de demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Voorbeelden hiervan zijn technologische ontwikkelingen die het brandweerwerk complexer maken (zoals elektrische auto’s en zonnepanelen), maar ook nieuwe crisistypen waarbij de inzet van brandweermensen wordt gevraagd (zoals gezondheidscrisis, extreme weersomstandigheden, asielzoekersstromen en stroomuitval). Daarnaast daalt de aanwas van nieuwe vrijwilligers al jaren en blijven vrijwilligers minder lang bij de brandweer.

Doorontwikkelen organisatie

Om ook in de toekomst passende brandweerzorg te kunnen blijven bieden, heeft het regiobestuur (de burgemeesters van Noord-Holland Noord) de opdracht gekregen om de brandweerorganisatie door te ontwikkelen.

Aansluiten op lokale risico’s

Het regiobestuur gaat de brandweerzorg zoveel mogelijk aan laten sluiten op de lokale risico’s. Daar waar het risico hoog is, moeten de posten goed voorbereid zijn op complexe incidentbestrijding. Daarnaast zijn er ook verzorgingsgebieden waar de risico’s op complexe incidenten juist laag zijn.

Risicogericht organiseren

De brandweer gaat zich risicogericht organiseren. Daarbij worden drie verschillende typen posten onderscheiden:

  • Posten die voorbereid zijn op de meest voorkomende incidenten en taken met een beperkt risico.
  • Posten die voorbereid zijn op het verlenen van de brandweerzorg op het niveau dat we nu kennen.
  • Posten die aanvullend voorbereid zijn op een complexe brandbestrijding of complexe technische hulpverlening.

Rechtvaardigen kazernes

Het regiobestuur gaat mogelijk gebieden benoemen die op basis van het werk geen brandweerkazerne meer rechtvaardigen. Deze ontwikkeling wordt o.a. veroorzaakt door de totstandkoming van nieuwbouw waarbij strengere brandveiligheid regels worden gehanteerd. Maar ook door de effecten van de inzet op preventie en het feit dat bedrijven steeds betere maatregelen nemen om incidenten te voorkomen.

Grotere uitdagingen eerst

Dit jaar staat in het teken van planvorming. De bestuurlijke besluitvorming over ons organisatie-ontwikkelplan staat gepland in december (2022). Tot die tijd worden nog geen grote veranderingen doorgevoerd.

Vorig bericht Plaats voor ondernemers bij Broodfonds in Amsterdam
Volgend artikel Shell koopt uniformen duurzaam in

Nu op WijNoordHolland