Arbeidsmarkt

Amsterdam reguleert vestiging van dark stores

Flitsbezorgdiensten zullen niet vanuit woonwijken mogen opereren

Amsterdam reguleert vestiging van dark stores

Amsterdam,
Amsterdam staat op het punt om als eerste gemeente van Nederland het bestemmingsplan vast te stellen dat de vestiging van flitsbezorgers reguleert. Flitsbezorgdiensten zullen niet vanuit woonwijken mogen opereren. Met de snelle opkomst van deze bedrijven nam ook de overlast toe, wat leidde tot een stop op nieuwe vestigingen en meerdere rechtszaken over bestaande vestigingen. De gemeente won vooralsnog alle rechtszaken en werkte ondertussen aan beleid dat voorschrijft onder welke voorwaarden flitsbezorgers zich kunnen vestigen in de stad. Dit beleid heeft inmiddels zes weken ter inzage gelegen. De inspraakreacties en zienswijzen zijn verwerkt in het definitieve voorstel waar de gemeenteraad over zal stemmen. Als het voorstel wordt aangenomen zullen op termijn een tiental vestigingen hun deuren moeten sluiten.

‘Fijnere woonomgeving’

Wethouder Van Dantzig (Ruimtelijke Ordening): “Wanneer ook de gemeenteraad dit voorstel steunt kunnen we de inwoners van Amsterdam eindelijk helderheid geven over de vestiging van dark stores met flitsbezorging. Deze activiteit mag niet leiden tot overlast in woonwijken en daar zorgen we met dit voorstel voor. Zo kunnen we bestaande vestigingen in woonwijken dwingen hun vestiging te sluiten. Met de stadsdelen zal hier spoedig uitwerking aan gegeven worden. Meerdere vestigingen zijn al gesloten of verhuisd naar bedrijventerreinen. Amsterdammers krijgen op deze manier een fijnere woonomgeving.”

Bestuurscommissies positief

Alle stadsdelen en het stadsgebied Weesp hebben advies uitgebracht. Ondanks dat er wel een aantal kanttekeningen wordt geplaatst, steunen alle bestuurscommissies het initiatief om dark stores ruimtelijk te reguleren en staan ze over het geheel genomen positief tegenover het bestemmingsplan en het ruimtelijk afwegingskader. Vanuit de flitsbezorgers was met name de kritiek dat dit beleid voor hen te beperkend zou zijn voor hun bedrijfsvoering.

Einde aan juridische strijd

In het bijna anderhalf jaar sinds Amsterdam startte met de aanpak van dark stores met flitsbezorging, zijn meerdere vestigingen gesloten en staan er een aantal op het punt van sluiting. Na meerdere rechtszaken en dwangsommen is inmiddels voor alle betrokken partijen duidelijk dat dit soort bedrijvigheid in Amsterdam alleen toekomst heeft wanneer dit vanaf bedrijventerreinen plaatsvindt. Met dit beleid kan de gemeente de activiteiten van flitsbezorgers goed reguleren en is het niet nodig de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen om aanvullende voorwaarden te stellen. Met dit bestemmingsplan en de beleidsregel verwacht de gemeente dat het juridisch getouwtrek over vestigingen ten einde zal komen.

Vorig bericht Glaspoort legt glasvezel aan in Kortenhoef
Volgend artikel Noord-Holland koopt grond in Egmond-Binnen

Nu op WijNoordHolland