Uitkeringen

Aantal WW-uitkeringen Groot Amsterdam 25% lager dan vorig jaar

Landelijk stijgt het aantal WW-uitkeringen met 3% van 144.910 naar 149.186

Aantal WW-uitkeringen Groot Amsterdam 25% lager dan vorig jaar

Beeld: UWV

Amsterdam,
Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam daalt verder (-1%) en komt eind december 2022 uit op 12.774; een nieuw laagterecord. Landelijk stijgt het aantal WW-uitkeringen met 3% van 144.910 naar 149.186. Op jaarbasis is een sterke daling van het aantal WW-uitkeringen te zien zowel in Groot Amsterdam (25%) als landelijk (22%). De sterke daling hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt. Per vacature zijn verhoudingsgewijs weinig werkzoekenden beschikbaar.

Het tekort aan personeel speelt in alle sectoren. In de schoonmaakbranche bijvoorbeeld is het aantal vacatures momenteel veel hoger dan in de jaren ervoor blijkt uit de publicatie ‘Schoonmaak in beeld’.

Personeelstekort in de schoonmaak

In het 3e kwartaal van 2022 waren er ruim 15.600 openstaande vacatures voor schoonmakers. Dit aantal ligt veel hoger dan in de jaren ervoor. De grote vraag naar schoonmakers overstijgt het aanbod op de arbeidsmarkt. Voor schoonmaakbedrijven is het – meer nog dan in andere sectoren – moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In het vierde kwartaal van 2022 ondervinden 6 op de 10 schoonmaakbedrijven een belemmering in hun activiteiten als gevolg van een tekort aan personeel. Waar de krapte zich voorheen vooral concentreerde bij de meer gespecialiseerde schoonmakers, is dat nu het geval in alle schoonmaakberoepen. Het aantal mensen met een WW-uitkering is in één jaar tijd landelijk met 31% gedaald tot een aantal van 3.000 in december 2022. In Groot Amsterdam bedraagt de daling 46%.

Kansen op de arbeidsmarkt, ook zonder startkwalificatie

Zowel de reguliere als gespecialiseerde schoonmaak is gezien de krappe arbeidsmarkt zeer kansrijk voor werkzoekenden. De schoonmaakbranche kenmerkt zich doordat mensen zonder (veel) werkervaring, voorkennis of beheersing van de Nederlandse taal kunnen instappen op de (Nederlandse) arbeidsmarkt. Meer dan 55% van alle schoonmakers heeft geen startkwalificatie en ongeveer 25% heeft een niet-westerse immigratie achtergrond. Zo hadden in november 2022 meer dan 1.800 Oekraïense vluchtelingen werk gevonden in de schoonmaakbranche.

Vorig bericht Ondernemers onbekend met criminele ondermijning en gevolgen ervan
Volgend artikel Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen in maart 2023

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland