Faillissementen

Aantal faillissementen verdubbeld in augustus

Aantal faillissementen is in augustus bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar

Aantal faillissementen verdubbeld in augustus

HILVERSUM,
Het aantal faillissementen is in augustus bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vooral in de bouw en de detailhandel gingen relatief veel bedrijven bankroet. Dit heeft Faillissementsdossier.nl bekendgemaakt.

In totaal failleerden de afgelopen maand 327 bedrijven tegen 172 in augustus 2022. Dat is het hoogste aantal sinds juli 2021. Juli dit jaar leek er even een eind te komen aan de geleidelijke stijging van het aantal faillissementen de maanden daarvoor; er gingen ‘slechts’ 249 bedrijven over de kop. Maar die trendbreuk blijkt van korte duur.

In de eerste acht maanden van 2023 gingen 2208 bedrijven op de fles. Dat is een toename met een kleine 70 procent ten opzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar, maar nog altijd minder dan in 2019, het laatste jaar voor het uitbreken van de coronapandemie.

Stagnerende economie

Dat er dit jaar meer bedrijven failliet gaan heeft onder meer te maken met de stagnerende economie. In de eerste twee kwartalen van 2023 vertoonde het bbp een lichte krimp. Daarnaast kwam er definitief een eind aan de coronasteun en moeten ook de uitgestelde btw-afdrachten worden voldaan.

“Het is een optelsom,” aldus Theo Smid, senior econoom bij kredietverzekeraar Atradius. “Door de coronasteun hebben veel bedrijven die op omvallen stonden het langer volgehouden. Nu die steun is weggevallen gaan we weer terug naar normaal. Daarnaast is de economisch omgeving uitdagend. Hoge inflatie, hoge rente, minder groei: dat gaat ten koste van de resultaten.”

Al eerder maakte het CBS bekend dat veel bedrijven kampen met hoge schulden omdat ze meer geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld lonen en materialen. Volgens het bureau gaat het daarbij om zo’n vijf- tot tienduizend ondernemingen.

Vooral in de groot- en detailhandel, de bouw en in de transportsector was de stijging van het aantal faillissementen substantieel.

Flink meer winkels failliet

In de groot- en detailhandel gingen in augustus 84 bedrijven failliet, twee keer zoveel als in dezelfde maand van 2022. Over de eerste acht maanden gemeten legden in deze sector 435 ondernemingen het loodje tegen 246 in januari tot en met augustus vorig jaar. Veel winkels sloten definitief hun deuren. Het aantal traditionele en online winkels dat failleerde nam toe tot 170, liefst tweeëneenhalf keer zoveel als in 2022.

Smid: “Je merkt toch dat consumenten de hand op de knip houden. In de horeca zie je ze nog volop, maar de detailhandel laten ze vaker links liggen.”

In de bouw gingen in augustus 50 bedrijven bankroet tegen 27 in dezelfde maand vorig jaar. Van januari tot en met augustus bedroeg het totale aantal faillissementen in de sector 294, zo’n kleine 40 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2022.

Productie bouw onder druk

Vooral ontwikkelaars en aannemers konden het niet langer rooien. Hogere kosten voor personeel en materialen speelden veel bouwers parten. Die kosten konden zij slechts ten dele doorberekenen. Daarnaast staat de productie onder druk, vooral in de woning- en in de grond-, weg- en waterbouw.

De dalende productie in de bouw speelde ook de sector transport- en logistiek parten. In deze branche verdubbelde het aantal faillissementen in de eerste acht maanden tot 161, mede door de dalende activiteit in de bouw. De afnemende internationale handel raakt deze sector eveneens, net als de hoge brandstofprijzen. In het tweede kwartaal van dit jaar zagen transporteurs hun omzet met gemiddeld 5,3 procent dalen.

 

Mis geen enkel faillissement meer, schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Vorig bericht Steeds meer mensen bellen het Juridisch Loket
Volgend artikel Cupola XS breidt evenementenaanbod uit in de Koepel

Nu op WijNoordHolland