Nieuws

2SCALE ondersteunt Dodore met blockchain app voor Afrikaanse boeren

2SCALE ondersteunt Dodore in hun missie om productie en inkomsten van Afrikaanse boeren te verhogen.


AMSTERDAM - 2SCALE, een incubatorprogramma dat lokaal ondernemerschap stimuleert, geeft een subsidie van 50.000 euro aan Dodore Kenya Ltd. Dit fintech-bedrijf kan dankzij deze bijdrage in landbouwketens in Afrika de zogenoemde Agri-wallet gaan invoeren. Deze unieke, op blockchain gebaseerde, mobiele app helpt boeren te sparen voor bedrijfsmiddelen om zo hun landbouwproductie en inkomsten te verhogen.

De Agri-wallet is uniek door de manier waarop geoormerkte fondsen uitsluitend zijn te gebruiken voor activiteiten die inkomsten genereren, en niet voor persoonlijke consumptie. Dit helpt boeren geld opzij te zetten, hun financieringskosten te verlagen en minder afhankelijk te zijn van bedrijfsaankopen op krediet. Tegelijkertijd wordt hiermee het kredietrisico voor kredietverstrekkers verminderd.

Dodore geeft met de Agri-wallet toegang tot financiering aan kleine boeren, coöperaties, agri- bedrijven en leveranciers van grondstoffen, en gebruikt onder meer algoritmen om betere risicomodellen te bouwen. Samen met banken en handelsfinancieringsaanbieders ontwikkelt Dodore manieren om goedkoop en verantwoord kredietbeslissingen te nemen. Boerengemeenschappen werken hiermee toe naar volledige financiële inclusie.

Sijmen de Hoogh, mede-oprichter en directeur van Dodore: “We zijn zeer verheugd over de samenwerking met 2SCALE. Dankzij deze subsidie kunnen we de groei van onze technologie-gedreven financiële diensten in landbouwketens bevorderen, en voldoen aan de sterke vraag van boeren naar de Agri-wallet. We gaan deze introduceren bij duizenden boeren die deelnemen aan het 2SCALE-programma.â€

2SCALE biedt een scala aan ondersteunende diensten aan partners in negen landen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Daardoor kunnen deze partners hoogwaardige voedselproducten produceren, bewerken en leveren aan lokale, regionale en nationale eindgebruikersmarkten, onder wie lage-inkomensconsumenten.

Arno Maatman, directeur 2SCALE: “Door samenwerking met Dodore krijgen lokale boeren een Agri-wallet spaarplan waarmee ze kunnen investeren in hun boerderij om hun productie te verhogen. Het is een samenwerking die precies aansluit bij onze missie en visie en waar we dus ook ontzettend naar uitkijken.â€

Over 2SCALE

2SCALE is een consortium van drie partijen: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het International Fertilizer Development Center (IFDC) en BoP Innovation Center (BoPInc). Het door Nederland gefinancierde project ‘Toward Sustainable Clusters in Agribusiness through Learning in Entrepreneurship’ (2SCALE) wordt uitgevoerd door IFDC en BoPInc.

Over Dodore

Dodore Kenya Ltd is een fintech-bedrijf in Amsterdam en Nairobi dat innovatieve technologie gebruikt om kleine boeren en andere kwetsbare groepen (lage inkomensgroepen, vrouwen en jongeren) te machtigen en toegang te geven tot geoormerkte financiering.

Vorig bericht Omzetgroei in 2017 Amsterdamse Haven
Volgend artikel Fastned versterkt eigen vermogen en groeit hard door

Nu op WijNoordHolland