RTV

Nieuwe zendtijdtoewijzing lokale omroep West-Friesland

Het gaat om zendtijdtoewijzing voor komende 5 jaar

Nieuwe zendtijdtoewijzing lokale omroep West-Friesland

West-Friesland,
Op 3 april 2023 verloopt de huidige zendtijdtoewijzing aan Streekomroep WestFriesland (WeeFF). Partijen die na 3 april 2023 in aanmerking willen komen voor de nieuwe periode van zendtijdtoewijzing moeten vóór 3 oktober 2022 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Het gaat om de zendtijdtoewijzing voor de komende 5 jaar in de zeven West-Friese gemeenten.

Vereisten lokale publieke media-instelling

Om in aanmerking te komen voor de zendtijdtoewijzing moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.

Voorkeur West-Friese gemeenten

In 2018 is voor het eerst in West-Friesland een lokale omroep aangewezen, die functioneert in alle zevengemeenten: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Koggenland, Opmeer en Hoorn. De voorkeur van deze gemeenten is om opnieuw collectief één omroep aan te dragen voor de zendtijdtoewijzing en niet in iedere gemeente een afzonderlijke lokale omroep.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Een aanvraag om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling moet de volgende gegevens bevatten:

  • een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
  • een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
    stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het pbo worden benoemd;
  • een overzicht van de leden van het pbo;
  • een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.
Vorig bericht Werkzaamheden Hilversumseweg (N525)
Volgend artikel BenBits wint rechtszaak van Perfetti van Melle

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland