Event

Vraag redres natuurvergunning Circuit Park Zandvoort

Duinbehoud vraagt om toegestane uitstoot stikstof minimaal 50% terug te brengen

natuurvergunning Circuit Park Zandvoort

Zandvoort,
Stichting Duinbehoud heeft een formeel verzoek ingediend bij de provincie Noord-Holland voor wijziging van de natuurvergunning van het Circuit Park Zandvoort. Duinbehoud vraagt om de toegestane uitstoot van stikstof met minimaal 50% terug te brengen door over te schakelen op schone auto’s.

Het Circuit Park Zandvoort heeft in 2019 van de provincie Noord-Holland vergunning gekregen om jaarlijks meer dan 6 ton stikstof uit te stoten. Deze stikstof komt terecht in het naastliggende natuurgebied. Als gevolg hiervan raken kruidenrijke vegetaties overwoekerd en kunnen de natuurdoelen niet worden gerealiseerd. Op basis van het landelijk stikstofbeleid zijn rijk, provincie en gebiedspartijen op zoek naar mogelijkheden om de stikstof uitstoot te verminderen. Naar de mening van Stichting Duinbehoud zullen alle sectoren binnen de samenleving hier een bijdrage aan moeten leveren. Dus ook het Circuit Park Zandvoort.

Mogelijkheden

Stichting Duinbehoud ziet twee mogelijkheden voor aanpassing van de vergunning.

  1. In de vergunning wordt de mogelijkheid geboden om op 25 dagen per jaar evenementen te organiseren met auto’s zonder katalysator. Bekend is dat auto’s zonder katalysator veel meer stikstof uitstoten dan auto’s met katalysator. Dit kan een factor 5 tot 10 schelen. Door alle auto’s te voorzien van een katalysator kan de stikstof uitstoot met meer dan een kwart worden verminderd.
  2. In de vergunning wordt de mogelijkheid geboden om op 237 dagen per jaar met reguliere (benzine) auto’s gebruik te maken van het Circuit Park Zandvoort. Dit gebruik veroorzaak een grote uitstoot van stikstof. In het kader van de energietransitie en gezien de snelle ontwikkeling van het gebruik van elektrische auto’s ligt het in de rede om dit aantal dagen terug te brengen naar nul en volledig om te schakelen naar elektrisch rijden. Door deze maatregel kan de stikstof uitstoot met meer dan een kwart worden verminderd.

Beide maatregelen kunnen leiden tot een halvering van de stikstof uitstoot door het Circuit Park Zandvoort. Met als bijkomend effect dat ook de (dagelijkse) geluidhinder door het gebruik van het Circuit Park Zandvoort drastisch wordt verminderd

 

 

Vorig bericht Ideeën voor sportlandschap Stede Broec
Volgend artikel Provincie verwijdert gevaarlijke materialen van de weg

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen