Agri

LTO Noord: Investeer in waterstof en groen gas

LTO Noord roept overheid op boeren en tuinders te helpen met de productie van waterstof en groen gas

LTO Noord groen gas

Het gebruik van aardgas staat steeds meer onder druk. Aan de ene kant stijgen de gasprijzen door het dak. Aan de andere kant brengt het gebruik van aardgas afhankelijkheid van Rusland met zich mee. Een ongewenste afhankelijkheid. Boeren en tuinders zien kansen zoveel mogelijk waterstof en groen gas te produceren. Dat is schoner, kunnen wij in Nederland zelf opwekken en kan in de toekomst goedkoper worden. LTO Noord roept de overheid op om boeren en tuinders hier ook in te helpen. 

“We staan nu op het punt dat we haast gedwongen zijn alternatieve vormen van energie te vinden. Daar speelt de oorlog in Oekraïne ook een grote rol in. Als boeren en tuinders zijn wij druk bezig om oplossingen te vinden. Oplossingen die onze sector en ook andere sectoren helpen. Daar zijn wel investeringen voor nodig. De overheid is nu aan zet”, aldus Nico Verduin, regiobestuurder bij LTO Noord.

Waterstof

Het elektriciteitsnet in Nederland zit op veel plekken vol. Hierdoor kunnen zonnepanelen en kleine windmolens niet worden aangesloten. Waterstof biedt hier een oplossing voor. Opgewekte energie kan namelijk worden omgezet in waterstof. Daardoor hoeft het niet het elektriciteitsnet op. Met het project “Growth2Green” wordt onderzocht hoe alle zonnedaken in een omgeving aangesloten kunnen worden op een elektrolyser en vervolgens kunnen worden omgezet naar waterstof. Het waterstof kan vervolgens gebruikt worden als brandstof/energie.

Een ander project waar LTO Noord mee bezig is, is  “Landbouw verduurzamen met Waterstof. Bij “Landbouwbedrijven verduurzamen met Waterstof” wordt onderzocht hoe bestaande landbouwbedrijven volledig energieneutraal kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de trekkers niet met diesel, maar met waterstof te tanken. ‘Waterstof als universele groene energiedrager geproduceerd op het eigen bedrijf is een oplossing voor minder CO2-uitstoot, is stikstofneutraal en lost het probleem van netcongestie op in het buitengebied’, aldus Jacob Jan Dogterom, één van de deelnemers aan het project.

Beide projecten leveren de antwoorden op de grote energievraagstukken waar we nu voor staan. Het enerzijds beperkte elektriciteitsnet en de anderzijds grote behoefte aan schone vormen van energie. Om de projecten naar een hoger niveau te tillen verzoekt LTO Noord het ministerie van LNV om een investeringsfonds duurzame innovaties te ontwerpen voor de agrarische sector.

Groen gas

Boeren en tuinders kunnen naast waterstof ook groen gas produceren door mest te vergisten. Door de mest in een grote silo te verwarmen zorgen bacteriën voor de productie van biogas. Dit biogas wordt gezuiverd, zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Hiermee dragen boeren en tuinders bij aan de energietransitie. Tientallen boeren en tuinders in Nederland doen dit al. De kosten voor de installatie om het gas om te zetten zijn vrij hoog. Door de sterk oplopende gasprijzen wordt het echter steeds aantrekkelijker. Er is nog een klein duwtje in de rug nodig. De overheid kan dit duwtje geven met een investeringsfonds voor deze installaties en door te zorgen voor de  benodigde infrastructuur zoals een biogasleiding.

Vorig bericht Podcast: Vitale verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord  
Volgend artikel Online opleidingsplatform voor haarwerkspecialisten

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland

INTERVIEW WIJBUSINESSNIEUWS

Als solopreneur heb je geen beperkingen