Het F-woord

Na de eerste bespreking volgde spoedig een tweede en een derde bespreking...


Jacqueline, want zo mocht ik haar inmiddels noemen, bleek een prettige cliënte. Niet alleen in de omgang, maar ook omdat ze enerzijds vertrouwde op mijn deskundigheid, maar anderzijds zelf hoofd- van bijzaken kon onderscheiden. Wat Jacqueline bovenal een prettige cliënte maakte, was dat zij niet zuinig was met het verschaffen van informatie en het oordeel over de relevantie van documenten aan mij en mijn kantoorgenoten liet. Niet zelden zien mijn kantoorgenoten en ik dat cliënten, uit kostenoverwegingen dan wel vanuit andere motieven, niet alle relevante informatie delen.

Het verdriet over het geschil met haar zus had inmiddels plaats gemaakt voor boosheid. Maar ook voor angst. Waar zou dit eindigen? Wat stond haar allemaal nog te wachten? En zou het bedrijf dit wel overleven? Het F-woord, faillissement, was zelfs al gevallen. Wat staat mij te wachten als het bedrijf failliet gaat? Die vraag had Jacqueline mij al de avond na onze eerste bespreking aan de telefoon gesteld. Ik had haar gerustgesteld. Voor die vraag was het veel te vroeg als de vraag al ooit aan de orde zou komen. Het werkkapitaal zag er nog gezond genoeg uit. En als het toch zover komt, lossen we het ook weer op, zo hield ik haar voor. Na dat telefoongesprek was ze heerlijk in slaap gevallen, zo liet ze mij bij de eerstvolgende bespreking weten. Soms zijn we zelfs de concurrent van de beddenspeciaalzaak, bedacht ik mij.

Hoewel er geen aandeelhoudersovereenkomst en directiereglement was, bleek Jacqueline wel de gewoonte te hebben om veel vast te leggen. Zo voorzag ze mij van vele e-mails, gespreksverslagen, notulen van directievergaderingen et cetera, waarvan de intensiteit in de laatste maanden voor haar eerste bezoek aan ons Witte Huis was toegenomen. “Ik voorvoelde natuurlijk wel dat het deze kant op zou gaanâ€, was haar antwoord toen ik haar complimenteerde met haar ijver. Het is als advocaat zaak je vak te verstaan en een goed gevulde gereedschapskist te hebben, maar om het gereedschap goed te kunnen gebruiken heb je ook het juiste materiaal nodig.

Behalve dat je als advocaat op zoek bent naar de argumenten en het bewijs dat voor de zaak van jouw cliënt of cliënte pleit, heb je ook altijd oog voor de zwakke plekken of zelfs achilleshielen in het dossier van jouw cliënt of cliënte. Bij het lezen van de eerste stukken leek het erop dat daar in dit dossier geen sprake van was. Weliswaar was de samenwerking tussen de beide zussen niet stevig vastgelegd, Jacqueline was niet terughoudend geweest met het bevestigen van het een en ander aan haar zus.

Haar zus was duidelijk uit een ander hout gesneden. Op de meeste e-mails van Jacqueline werd door haar zus in het geheel niet gereageerd. Ik begreep van Jacqueline dat haar zus ook echt een ander type was. Daarom was de samenwerking zoveel jaren zo goed verlopen. Jacqueline runde de onderneming vanuit kantoor en haar zus was de vooruitgeschoven commerciële kracht. Daarom wilde Jacqueline de irritaties over het gedrag van haar zus zolang niet laten escaleren. Zij begreep maar al te goed dat de kwaliteiten van haar zus hadden bijgedragen aan het succes van de onderneming. Maar inmiddels was de focus van haar zus al zo lang niet meer bij de onderneming dat die kracht een zwakte was geworden. Door de aankoop van de finca had haar zus de keuze om een advocaat in te schakelen uiteindelijk heel makkelijk gemaakt, helaas.

Wij adviseerden Jacqueline over de inhoud van onze gereedschapskist. Onder andere kwamen de mogelijkheid tot beslaglegging, het kort geding, de geschillenregeling, het recht van enquête en de bodemprocedure voorbij.

Zoals het een goed advocaat betaamt, zetten wij eerst nauwkeurig en zorgvuldig de feiten op een rij alvorens wij tot juridische kwalificaties en adviezen komen. Omdat in dit geval de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer de beste route bleek, stelden wij een conceptbrief op aan de zus van Jacqueline, omdat voordat je door de Ondernemingskamer kunt worden gehoord in een dergelijke procedure vooraf de bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken kenbaar moeten zijn gemaakt. Uit de e-mails van Jacqueline die ons ter beschikking werden gesteld concludeerden wij dat dat nog niet voldoende het geval was geweest.
Het voordeel van een gedegen advies, in dit geval gevolgd door een conceptbrief, is onder andere dat de gedachten van de cliënte worden gescherpt en het geheugen wordt opgefrist. Bij Jacqueline was dat niet anders, want na ons advies en de conceptbrief zond zij ons die ene akelige mail.
Wordt vervolgd…

Lees ook deel 1 van de columnreeks van Guido de Wit: Heibel om de finca

Guido de Wit

De columns van Guido de Wit zijn geïnspireerd op zijn bijna twintig jaar ervaring als advocaat en vertrouwd adviseur van ondernemers. Met uitzondering van zijn eigen persoon berust elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten op louter toeval. Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en entiteiten zijn fictief en verhouden zich op geen enkele manier tot een werkelijkheid van bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten.

Guido de Wit advocaten
Adres
Olympiaweg 1
1816 MJ Alkmaar
E- mailadres
contact@witadvocaten.nl
Telefoonnummer
+31(0)72 – 303 2000 

Meer nieuws van Guido de Wit advocaten

Guido de Wit advocaten

Heibel om de finca