Start-ups

Datum inschrijving KvK niet doorslaggevend bij NOW-regeling start-ups

Mogelijk positieve gevolgen voor start-ups met NOW-regeling

Datum inschrijving KvK niet doorslaggevend bij NOW-regeling start-ups

De rechtbank Amsterdam heeft recentelijk een uitspraak gedaan met mogelijk positieve gevolgen voor veel start-ups die gebruik hebben gemaakt met de NOW-regeling. Zij kunnen vanaf nu verweren in het geval dat zij hun voorschot terug dreigen te moeten betalen. Dit kunnen zij doen door aan te tonen dat hun bedrijfsactiviteiten aantoonbaar op een later moment zijn gestart dan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit biedt in zijn algemeenheid ruimte voor maatwerk in vergelijking met de meer strikte benadering door het UWV. Start-ups worden geconfronteerd met forse terugbetalingsverzoeken wanneer zij geen omzetverlies hebben geleden in vergelijking met jaren voordat de COVID-19-pandemie uitbrak.

Geen recht op tegemoetkoming NOW

Bij het vaststellen van de referentieperiode voor het bepalen van de terugval in omzet, hanteert het UWV de datum van inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel (KvK) als startdatum van de onderneming. De startdatum van de onderneming wordt dus gebruikt om de hoogte van de tegemoetkoming onder de NOW-regelingen te bepalen. Voor veel start-ups geldt dat zij pas lange tijd na inschrijving bij de KvK hun eerste omzet hebben kunnen genereren, omdat eerst kapitaal moest worden opgehaald en het product in kwestie moest worden ontwikkeld. Het gebruiken van de datum van inschrijving bij de KvK als startdatum, zoals het UWV doet, leidt er dus toe dat het UWV een referentieperiode hanteert waarin in veel gevallen door start-ups geen omzet is gegenereerd en er dus geen omzetverlies is, waardoor er geen recht op tegemoetkoming onder de NOW ontstaat.

Inschrijvingsdatum niet doorslaggevend

De rechtbank Amsterdam heeft nu echter bepaald dat de datum van inschrijving bij de KvK niet altijd doorslaggevend is. Start-ups kunnen hun bedrijfsactiviteiten namelijk op een later moment zijn gestart. Wel moet de datum van aanvang van bedrijfsactiviteiten objectief bepaalbaar zijn, bijvoorbeeld als een beginnende onderneming een zekere hoeveelheid personeel heeft aangenomen. Het UWV kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Onderbouwen van startdatum van groot belang voor start-ups

“Deze uitspraak kan van groot belang zijn voor start-ups die van de NOW-regeling gebruik hebben gemaakt en geconfronteerd worden met een terugbetalingsverzoek vanuit het UWV,” aldus advocaat Jan Herfkens van Greenberg Traurig. “Het biedt hun de mogelijkheid om te onderbouwen dat hun bedrijfsactiviteiten op een ander moment gestart zijn dan op het moment van KvK-inschrijving waardoor maatwerk binnen de algemeen geformuleerde NOW-regeling mogelijk wordt. Juist voor start-ups, die in maart 2020 nog geen stabiele inkomstenstroom of reserves hadden opgebouwd,  is dat van extra groot belang.”

Vorig bericht Cargoroo groeit verder met crowdfundingcampagne en financiering
Volgend artikel Werkzaamheden Schapenkamp Hilversum van start

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland