Rechtszaak

Clintel bindt strijd aan met Milieudefensie en Shell

Clintel is verbijsterd over vonnis

Clintel bindt strijd aan met Milieudefensie en Shell

Amsterdam,
Stichting Clintel heeft begin deze week bij het Gerechtshof in Den Haag een vordering ingediend voor tussenkomst in het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Vorig jaar bepaalde de rechter dat Shell in 2030 45 procent minder CO­2 uit moet stoten in de hele keten. Clintel vindt dat beide partijen een vertekend beeld van de klimaatwetenschap hebben gegeven en wil dat in het hoger beroep rechtzetten.

Clintel is nog altijd verbijsterd over het vonnis in wat door Milieudefensie wel de ‘klimaatzaak van de eeuw’ wordt genoemd. Marcel Crok, directeur Clintel: “Milieudefensie heeft deze zaak gevoerd vanuit het algemeen belang maar dat lijkt neer te komen op een nauw gedefinieerd klimaatbelang. Shell lijkt in deze zaak vooral bezig met haar eigen imago en durft geen kritische noot te plaatsen. Noch de partijen noch de rechter wekken de indruk over de gevolgen van het vonnis – hogere energieprijzen, minder keuzevrijheid – nagedacht te hebben. Vooral burgers en het mkb zijn hiervan de dupe.”

Clintel zal de wetenschap voor de rechter juist en volledig weergeven en staat voor milieubescherming gebaseerd op wetenschap met respect voor rechten van mensen en de democratische rechtsstaat.

OSK Advocaten

Clintel laat zich in deze zaak bijstaan door Jurjen de Korte en Geert Wilts van OSK Advocaten uit Amsterdam. Zij zullen Clintel voor het Hof vertegenwoordigen:  “Wij vinden het van groot belang dat over deze maatschappelijke kwestie alle belanghebbenden gelegenheid wordt geboden om hun zegje te doen. De uitkomst bij het Hof kan daardoor alleen maar aan kracht winnen. Dit laat onverlet dat het aan de politiek is en niet aan de rechter om klimaatbeleid vast te stellen en marktpartijen specifieke normen op te leggen.”

Adviezen

Daarnaast mag Clintel rekenen op de adviezen van milieujurist Lucas Bergkamp. Die zich al jaren verdiept in rechtszaken rond klimaat en daarover schrijft in nationale en internationale vakbladen.  Bergkamp: “Het is voor een rechter moeilijk. Om binnen een korte tijd een goed begrip van de stand van de klimaatwetenschap te krijgen. Milieudefensie wil het graag simpel houden en probeert het beeld van ‘gevaarlijke klimaatverandering’ op te roepen. De wetenschap delft daarbij evenwel het onderspit. Daarnaast heeft de klimaatbeweging geen oog voor burgerrechten en de democratische rechtsstaat. Clintel kan in deze zaak verbindingen leggen tussen wetenschap, recht en democratie en de balans herstellen.”

Kans om klimaatkennis bij rechters te brengen

Emeritus hoogleraar Guus Berkhout, de president van Clintel en tevens KNAW-lid. Ziet in de rechtszaak een unieke kans om klimaatkennis bij de rechters te brengen. “Clintel beschikt over een internationaal netwerk van vooraanstaande klimaatwetenschappers. De inbreng van Milieudefensie was eenzijdig en alarmerend, Shell heeft geen poging gedaan om dat te weerleggen. Dus zullen wij dat gaan doen, in het belang van de burger en het mkb.”

Vorig bericht Provincie pakt gladheid deze winter aan met automatische strooiers
Volgend artikel Jury Abe Bonnema Prijs nomineert vijf jonge architecten

Nu op WijNoordHolland