Partnerbijdrage

Hoe kun je als ondernemer pittige tijden voor zijn?

Slechte cashflow of een faillissement is te vermijden

Blog Debiteurnet Hoe kun je als ondernemer pittige tijden voor zijn

Blog Debiteurnet,
De afgelopen drie jaar waren pittig voor veel ondernemers. Wat begon met de corona pandemie, en daarna de alsmaar groeiende inflatiedruk, de energiecrisis en storingen in de toeleveringsketen, maakt het voor bedrijven moeilijk om te overleven in een onzekere economie. Al deze externe factoren brengen de cashflow namelijk in gevaar, wat op termijn leidt tot het failliet gaan van ondernemingen. Volgens CBS waren faillissementen nog nooit zo hoog sinds 2020 en er dreigt ook dit jaar een toename van het aantal faillissementen, met name voor mkb’s en kmo’s (BE).

Toenemende druk en groeiende onzekerheid

Zelfs na het verhogen van hun prijzen, draaien mkb’s en kmo’s over het algemeen minder omzet dan drie jaar geleden. Kleinere ondernemingen worstelen vooral met de hoge kosten zoals de rente, huur, energiekosten en personeel. Deze toenemende druk zorgt voor meer onzekerheid, vooral voor kleinere ondernemingen die tegenvallers moeilijk kunnen opvangen. Terwijl ondernemingen voorheen geld gingen investeren, gaan ze nu steeds meer op zoek naar werkkapitaal om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat het mkb bepaalde processen moet terugdringen, kunnen ze niet optimaal concurreren. Grote concurrenten slokken het marktaandeel op waardoor de kleinere ondernemer niet voldoende inkomsten heeft om schuldeisers te betalen en uiteindelijk failliet gaat.

Financieringsmogelijkheden om een faillissement te vermijden

De regeringen hebben hieromtrent besloten om fiscale maatregelen te nemen om de stijging van het aantal faillissementen te beperken. Maar deze aangepaste belastingwetten zijn voor bedrijven vaak onvoldoende. Om schuldeisers tijdig te kunnen betalen, moeten klanten de facturen namelijk ook tijdig betalen. In tijden waar het ook voor klanten, zowel bedrijven als particulieren, moeilijk is om financieel stabiel te blijven, worden facturen steeds later of niet betaald. Om de betaling van facturen te garanderen, bestaan er enkele middelen waar ondernemers op kunnen terugvallen.

Kredietverzekering

Om er zeker van te zijn dat facturen betaald worden, bestaan er financieringsmiddelen zoals een kredietverzekering of factoring. Kredietverzekeringen geven je een garantie dat jouw facturen betaald worden wanneer jouw klant op het punt staat failliet te gaan. Als blijkt dat deze klant insolvabel is, worden jouw facturen betaald door de verzekeraar.

Factoring en factuur financiering

Factoring is een alternatieve financieringsvorm waarbij een factoringmaatschappij jouw facturen binnen een vrij korte periode – vaak 48 uur – betaalt, ongeacht de betalingstermijn. Het factoringbedrijf krijgt daarna het geld van de klant. Opvolgen of herinneren is vrijwel niet meer nodig, wat een grote last uit de administratie haalt. Omdat factoring snel resultaat levert en het de cashflow optimaliseert, is er een opkomende trend te zien voor deze financieringsvorm.

Factuur financiering is een gelijkaardige financieringsvorm waarbij een geldverstrekker jouw factuur opnieuw op korte termijn betaalt, maar waar je zelf nog het contact moet behouden met de klant. Het is als het ware een korte lening die in één keer wordt afgelost zodra jouw klant de factuur betaalt. In geval van factuur financiering weet de klant niet dat je gebruikt maakt van een financieringsvorm, terwijl dat bij factoring wel zo is.

Andere financieringsmiddelen zoals een kredietlening voor mkb’s of leasing kunnen kansen bieden aan ondernemingen die hun facturatieprocessen en schuldeisers reeds op orde hebben.

Voorbereiden op de economie van morgen

Om een faillissement te voorkomen, is de eerste stap om te kijken waar het probleem precies zit. Alleen zo kun je een gezond ondernemen garanderen. Maar of dit nu door externe factoren komt zoals een slechte economie of vraaguitval, of interne factoren zoals onvoldoende kapitaal of slecht management: de cashflow wordt vrijwel altijd aangetast. Een bedrijf met een sterke cashflow kan een faillissement eenvoudig voorkomen. De taak voor elke ondernemer is dus om de cashflow optimaal te houden en zich zo voor te bereiden op de economie van morgen.

Deze blog is geschreven door Huseyin Yildiz, CEO van Debiteurnet.

Meer nieuws van Privé: Debiteurnet