Beveiliging

78% werknemers worstelt met lastige IT-beveiligingsprotocollen

Processen en bureaucratie hebben een negatieve invloed hebben op de voortgang van en tevredenheid in het werk

78% werknemers worstelt met lastige IT-beveiligingsprotocollenZivver,  aanbieder van beveiligde communicatie-oplossingen, heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat processen en bureaucratie een negatieve invloed hebben op de voortgang van en tevredenheid in het werk. Het belemmert werknemers te innoveren en op progressieve wijze met risico’s om te gaan. Het rapport “Freedom to Focus”, dat de meningen en gedragingen van meer dan 6000 eindgebruikers en 850 besluitvormers in de IT-sector in Europa en de VS beschrijft, behelst tot nu toe een van de grootste wereldwijde onderzoeken naar veilige digitale communicatie en de productiviteit van werknemers. In Nederland zijn 1001 werknemers aan de tand gevoeld en in België 1010.

  • De helft (50%) van de leidinggevenden in de IT-sector geeft aan dat te veel bureaucratie en overbelasting van processen een belangrijke belemmering vormen voor werknemers om zich op hun kerntaak te kunnen concentreren.
  • Slechts 18% van de leidinggevenden in de IT-sector houden hun benadering van risico’s en e-mailbeveiliging continu onder de loep, en een derde heeft hier al minstens twee jaar of langer geen evaluatie van gemaakt.
  • 5% beschouwt training als essentieel, maar toch gaf maar een derde van de werknemers (36%) aan dat ze hun training over gegevensbeveiliging in de praktijk hebben gebracht, terwijl nog eens een derde (33%) de waarde ervan überhaupt in twijfel trok.

Beveiliging remt werknemers af

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers (50%) vond dat de IT-beveiliging hen afremt en minder productief maakt, waardoor de kans op e-mailfouten toeneemt omdat ze afgeleid zijn van hun werk. Ook vond de meerderheid van de werknemers (78%) dat de IT-omgeving ze met te veel lastige IT-beveiligingsprotocollen en ongelijksoortige IT-systemen laat worstelen, wat hun productiviteit belemmert en de kans op fouten vergroot. De meeste leidinggevenden op IT-gebied (82%) herkenden deze gevoelens aan en willen dit probleem aanpakken.

In plaats van zich op hun eigen rol te kunnen concentreren, worden IT-teams alle kanten opgetrokken en moeten ze zich bezighouden met initiatieven die niet afdoende werken, zoals training. Slechts een derde van de werknemers (36%) gaf aan hun training in gegevensbeveiliging in de praktijk te brengen, terwijl nog eens een derde (33%) de waarde ervan überhaupt in twijfel trok. Aan de andere kant zien leidinggevenden in de IT-sector training als essentieel (85%), en drie kwart (76%) begrijpt de voordelen ervan in het verminderen van e-mailbeveiligingsfouten. Het is duidelijk dat training alleen niet de juiste strategie is om moderne beveiligingsproblemen aan te pakken.

Slimmere technologie wordt door velen genoemd als een sleutelcomponent om organisaties te helpen productiviteit en focus te bereiken. Vier op de vijf (79%) leidinggevenden in de IT-sector denken nu dat slimmere beveiliging van e-mailgegevens fouten kan verminderen, en 87% zegt dat het gunstig zou zijn als bedrijven een oplossing zouden hebben die mensen beschermt tegen fouten in e-mailbeveiliging.

Beveiligingspraktijken vaker tegen het licht houden

Uit de gegevens blijkt dat de overgrote meerderheid van leidinggevenden in de IT-sector (91%) vindt dat ze progressiever kunnen zijn in risicobeheer en dat ze hun aanpak van e-mailbeveiliging regelmatig moeten herzien (72%). Volgens de respondenten houdt vooruitstrevend risicobeheer in dat ze de beveiligingspraktijken vaker tegen het licht houden (52%), meer gebruik maken van slimme beveiligingstechnologieën (49%), en een aanpak van risicobeheer volgen die meer proactief dan reactief is (38%).

Voor leidinggevenden op IT-gebied zijn de belangrijkste eigenschappen voor een CISO in de komende twee jaar: analytisch zijn in het beoordelen van bedreigingen (51%), flexibel zijn om te veranderen als het landschap verschuift (46%), het vermogen hebben om effectief met medewerkers in gesprek te gaan (45%), en innovatief zijn/aanmoedigen tot het nemen van de nodige ‘risico’s’ in de onderneming (43%).

Proactieve aanpak

Wouter Klinkhamer, CEO bij Zivver, zei: ‘Gezien de snelheid waarmee de arbeidswereld verandert, moeten organisaties een meer proactieve aanpak van gegevensbeveiliging hanteren. Uit onze gegevens blijkt dat slechts 18% van leidinggevenden in de IT-sector hun aanpak van risico’s en e-mailbeveiliging voortdurend onder de loep neemt. In plaats daarvan vertrouwen ze bijna volledig op training van medewerkers om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit is niet alleen de verkeerde oplossing voor het probleem, maar wijst ook op bredere problemen in verband met de groeiende vaardigheidskloof en het tekort aan talent, die teams belemmeren om proactief met cyberbeveiliging om te gaan en echt te innoveren binnen hun organisatie. We moeten werknemers, ook IT-teams, in staat stellen veilig te werken en ze de vrijheid geven om zich op innovatie te richten.’

Klinkhamer vervolgde: ‘Leidinggevenden in de IT-sector begrijpen nu dat medewerkers tools en technologieën nodig hebben die ze in staat stellen vrij te werken, in plaats van meer beperkende maatregelen of processen. Machine learning in een slim platform voor beveiligde communicatie kan en moet gebruikt worden als een actieve bewaker, en ook als realtime begeleiding en zelfs automatisering van de beveiliging. Dit komt niet alleen het IT-team ten goede door de productiviteit te verhogen, maar geeft individuele medewerkers ook de vrijheid zich te concentreren op de inhoud van hun boodschap en niet op de manier waarop die wordt overgebracht. Dit zal op zijn beurt een enorme invloed hebben op de algemene bedrijfsvoering en innovatie.’

Vorig bericht Hoorn plaatst zonnebranddispensers bij horeca
Volgend artikel Afsluiting Aalsmeerderbrug door werkzaamheden

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijNoordHolland