Nieuws

Weer minder WW-uitkeringen, grote tekorten in onder andere de kinderopvang

aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is in oktober licht gedaald

Weer minder WW-uitkeringen, grote tekorten in onder andere de kinderopvang

Amsterdam,
Het aantal WW-uitkeringen in Amsterdam is  licht gedaald. Landelijk bedraagt de daling 1,6%. Dat brengt het aantal WW-uitkeringen op 149.513. Het beperkte aantal WW-uitkeringen in combinatie met een groot aantal openstaande vacatures, maakt dat de arbeidsmarkt zeer krap is en er in veel sectoren sprake is van personeelstekort.

Personeelstekort in kinderopvang

Het personeelstekort speelt onder andere de kinderopvang parten. Met landelijk bijna 120.000 werknemers is de kinderopvang de grootste beroepsgroep binnen de sector Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Terwijl het aantal vacatures in de Kinderopvang sterk toenam, daalde het aantal beschikbare werkzoekenden tussen maart 2021 en maart 2022 met 40%. In maart tot en met mei 2020 nam het aantal personen met een WW-uitkering vanuit de kinderopvang sterk toe, omdat deze gesloten waren vanwege de coronapandemie. Vanaf het midden van 2020 vertoont het aantal mensen in de WW weer een dalende trend en stijgt het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang. Nu de overheid toe wil werken naar nagenoeg gratis kinderopvang in de hoop dat hierdoor meer ouders gaan werken, zal de vraag naar personeel in de kinderopvang alleen maar toenemen.

Krapte houdt aan

De krapte in de kinderopvang houdt de komende tijd aan. Dit geldt zelfs in een scenario waarbij uitsluitend rekening gehouden wordt met demografische ontwikkelingen. De komende jaren neemt het aantal geboortes toe, wat vanaf 2025 tot een grotere vraag in de branche zal leiden. Tot 2031 wordt daarom een tekort van 7.000 medewerkers verwacht. Voor 2022 wordt het personeelstekort geschat op 5.000 medewerkers. Steeds vaker moeten kinderopvangorganisaties een groep sluiten omdat er te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Opvang van kinderen is voor veel ouders een belangrijke randvoorwaarde om inzetbaar te zijn voor werk. Voor werkzoekenden is de kans op werk voor onder andere pedagogisch medewerker kinderopvang (het meest voorkomende beroep in de kinderopvang) op dit moment zeer goed.

Oplossingen voor personeelstekort kinderopvang

Om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken hebben de branche en de overheid verschillende oplossingen bedacht. Onder andere het bevorderen van zij-instroom, het opzetten van combinatiebanen en het inzetten van stagiairs kan helpen de tekorten terug te dringen.

Vorig bericht DHL neemt activa Instabox Nederland en Red Je Pakketje over
Volgend artikel HubSpot biedt WhatsApp-integratie om klantcommunicatie te versterken

Nu op WijNoordHolland