Nieuws

Texel neemt actie tegen nijpende situatie op de woningmarkt

Gedeputeerde Cees Loggen bracht woensdag 22 januari 2020 op uitnodiging van wethouder Hennie Huisman een bezoek aan Texel.


Texel

Belangrijkste onderwerp was de nijpende situatie op de woningmarkt op Texel.

Er is een groot tekort aan betaalbare (huur)woningen. Gedeputeerde Loggen begrijpt de Texelse problematiek op het gebied van woningbouw en steunt de aanpak om met een woningbouwprogramma te komen dat een oplossing biedt en past binnen het regionaal woonakkoord.

Status aparte

Texel heeft als eiland een uniek karakter en dat werkt ook door op de woningmarkt. Huizen zijn duurder en er is een tekort aan sociale en middenhuurwoningen. Ook de vergrijzing is groter dan in de omliggende gemeenten. Dit betekent dat veel vacatures door mensen van buiten Texel moeten worden ingevuld. Daarnaast is betaalbare woonruimte nodig voor jonge Texelaars en Texelse gezinnen.

Gedeputeerde Loggen heeft begrip voor de situatie op Texel en vindt het ook goed dat Texel aan de slag gaat met een eigen, goed onderbouwd woningbouwprogramma dat later opgenomen wordt in het regionale woonakkoord. Dat woonakkoord maken de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen gezamenlijk.

Texelse aanpak

Wethouder Huisman heeft toegezegd op korte termijn een voorstel te doen voor het ‘Texelse Hoofdstuk Woningbouw’. In dit hoofdstuk wordt ingezet op het snel bouwen van woningen, waarbij jaarlijks wordt gekeken naar het effect op de Texelse woningmarkt. Er moet worden gebouwd wat nodig is om de wachtlijsten voor een (sociale) huurwoning te verkorten en te zorgen voor voldoende aanbod van betaalbare koopwoningen.

Gedeputeerde Loggen en wethouder Huisman verwachten op basis van dit hoofdstuk in het voorjaar afspraken te kunnen maken, passend binnen het regionaal woonakkoord.

Vorig bericht Royal FloraHolland klanten getroffen door valse facturen
Volgend artikel Opleiding procestechniek bedrijfsschool Tata Steel beste van Nederland

Nu op WijNoordHolland