Werkvloer

Tekorten personeel kinderopvang ook in Gooi en Vechtstreek nijpend

Aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek neemt verder af

Tekorten personeel kinderopvang ook in Gooi en Vechtstreek nijpend

UWV verstrekte 2.269 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Dat waren 70 uitkeringen minder dan een maand geleden, een daling van 3%. In de regio Gooi en Vechtstreek is het aantal WW´ers met een beroep in het Sociaal Werk, de Jeugdzorg en Kinderopvang verder afgenomen. Het aantal vacatures in deze beroepsgroepen stijgt nog steeds. Dit zorgt voor knelpunten in de zorg voor kwetsbare groepen, maar de tekorten in de kinderopvang belemmeren ook werkenden in andere sectoren die mogelijk meer zouden willen werken.

Verdere daling WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek neemt nog verder af. Eind oktober verstrekte UWV in de regio in totaal 2.269 WW-uitkeringen. Dat waren 70 uitkeringen minder dan een maand eerder (-3%). Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 1,6%. In vergelijking met vorig jaar nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio af met 812, ofwel 26,4%. Voor geheel Nederland was de afname het afgelopen jaar 24,9%. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in oktober heel licht af. In de sector detailhandel (-15) en het onderwijs was de afname in absolute getallen (-14 uitkeringen) het grootst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam afgelopen maand iets af en kwam uit op 1,7%. Het landelijke WW-percentage kwam uit op 1,5%.

Kinderopvang grootste zorgenkind

Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SJK) hebben te maken met grote personeelstekorten. De komende jaren zal de situatie niet anders zijn. Volgens het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn (AZW) doen de ernstigste tekorten zich voor in de deelsector kinderopvang. Het aantal vacatures voor medewerkers kinderopvang is dit jaar in de regio Gooi en Vechtstreek gestegen van 68 naar 148 vacatures. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 is deze vraag meer dan verdubbeld (+118%). Het aantal WW´ers in deze beroepsgroep is daarentegen het afgelopen jaar met 40% gedaald. De vraag naar sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders is aan het einde van het tweede kwartaal 2022 met 115 vacatures ook groot, maar ten opzichte van een jaar geleden is dit aantal met 68% minder sterk toegenomen. Het aantal WW´ers in deze beroepsgroep daalde met 10%. Met 22 vacatures is het aantal vacatures voor maatschappelijk werkers in de regio Gooi en Vechtstreek het kleinst. De vacatures voor maatschappelijk werkers zijn in het afgelopen jaar in de regio met 11% toegenomen, terwijl het aantal WW´ers in deze beroepsgroep gelijk bleef.

Initiatieven vanuit het werkveld

Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit het landelijk onderzoek in opdracht van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders werven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers. Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om hen geschikt voor een functie te maken. Daarnaast verandert een kwart de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren. Vanuit de SJK-sector zijn verscheidene initiatieven om de tekorten te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het makkelijker maken van zijinstroom en herintreden, inzetten op urenuitbreiding en het verminderen van de werkdruk. Voorbeelden van initiatieven worden genoemd in de recente UWV-publicatie Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld.

Vorig bericht HubSpot biedt WhatsApp-integratie om klantcommunicatie te versterken
Volgend artikel Flatline helpt OGER bij innovatieve rebranding

Nu op WijNoordHolland